Nyheter

Lanserer «Osloboligen» for familier med vanlig inntekt f.eks. sykepleiernivå

SV vil ha fortgang på boligbyggingen i neste bystyreperiode, sette i gang byggingen av 1.000 nye boliger og etablere «Osloboligen».

I forrige uke la byrådet fram sin nye boligpolitikk, hvor de vil gjøre det lettere å komme inn på et presset boligmarked.

– SV har jobbet med sosial boligpolitikk og ikke-kommersielle boliger i mange år, og det er veldig bra at byrådet nå har lagt fram en sak om dette. Nå mener vi det er viktig at det settes tydelige politiske mål for de neste årene for å sikre fortgang, sier SVS bystyrerepresentant og andrekandidat til høstens valg, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Les også: Oslos nye boligmodell

– En delt by

Hun er også leder av Oslo SV.

– Oslo er en delt by. Boligmarkedet er blant de største motorene for økte forskjeller. Derfor er etableringen av et ikke-kommersielt tredje boligmarked, med tallfestede mål, en av SVs viktigste saker de neste fire årene. Et av SVs hovedkrav ved valget er at kommunen skal påbegynne minst 1.000 nye alternative boliger i neste bystyreperiode, i tillegg til kommunale boliger, tilrettelagte boliger og studentboliger. Som en del av dette vil SV lansere «Osloboligen», sier hun videre.

Byrådet lanserte i forrige uke tre modeller til en ny boligpolitikk for Oslo:

* Innsats for leiebolig.

* Etablererbolig.

* Leie til eie-boliger.

– For mange er det nesten umulig å komme seg inn på boligmarkedet eller flytte til en større bolig. Dette gjelder også folk med helt vanlige inntekter. Men vi har en plan for å snu denne utviklingen i årene som kommer. SV mener det er viktig å sette tallfestede mål for de neste fire årene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll .

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

«Osloboligen»

Slik ser Oslo SV for seg «Osloboligen»:

* Konseptet skal rettes mot familier med vanlig inntekt (f.eks. sykepleiernivå) og uten tilstrekkelig egenkapital.

* Eier du allerede annen bolig, kvalifiserer du ikke for en Oslobolig. Dessuten skal barnefamilier og unge under 35 år prioriteres.

* Leien skal være rimelig, leiekontraktene skal være trygge og langsiktige, og leien skal i sin helhet gå til å anskaffe nye boliger, samt å drifte, vedlikeholde og oppgradere eksisterende Osloboliger.

* Dersom beboerne ønsker det skal hun eller han kunne gå inn i en leie-til-eieordning og på sikt kunne overta hele boligen selv.

* Ved salg på det åpne markedet skal beboer/eier få betalt for sin andel av salgsprisen. Kommunen skal alltid ha forkjøpsrett. Beboer skal kunne selge sin andel på en ubyråkratisk og enkel måte til «Osloboligene».

* Når Oslo kommune kjøper hele bygårder (f.eks. på forkjøp som med Tollefsenboligene), skal leiligheter vurderes gjort til Osloboliger eller ordinære kommunale boliger.

* Kommunen skal benytte seg av forkjøpsrett til 10 % av nye boliger i nye borettslag og boligene skal enten gjøres til Osloboliger eller til ordinære kommunale boliger.