Nyheter

Lucia-demonstrasjon mot sykehusnedleggelse i Oslo

Sykehusansatte og andre motstandere av nedleggelsen av Ullevål sykehus samlet seg til et Lucia-tog i Oslo sentrum torsdag morgen.

Budskapet i deres omskrevne Lucia-sang var noe dystert:

«Svart senker mismot seg,

akutt- og fødestue.

Har solen gått sin vei?

skyggene truer…»

Bak markeringen sto blant annet Fagforbundet, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Jordmorforeningen og Psykologforeningen. De er alle motstandere av planene om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo for å bygge et nytt sykehus på Gaustad.

– Ingen ønsker seg det rådyre prestisjeprosjektet på Gaustad, hevder arrangørene i et skriv om Lucia-protesten. (NTB)