Nyheter

Grefsenveien stengt for utkjøring i Storokrysset

Oppgradering av infrastruktur gjør at bilister fra Kjelsås, Grefsen og Disen må velge andre hovedveier enn Grefsenveien til godt ut i 2020.

Bilde 1 av 2

I dag stenges Grefsenveien for dem som vil kjøre ut i eller inn fra Storokrysset. Det betyr at bilister fra områdene Kjelsås, Grefsen og Disen nå må velge andre veier dersom de skal ut på Ring 3. De må kjøre enten via Maridalsveien/Frysjaveien eller Kjelsåsveien, oppyser Sporveien i en pressemelding.

Sporveien regner med en kraftig økning av trafikken og lange køer i disse veiene og oppfordrer folk til å la bilen stå og velge kollektivt. Og kollektivt vil i all hovedsak bety buss. For det blir også full stopp på trikken i Grefsenveien. Bussen overtar dermed for trikken på strekningen Storo-Kjelsås.

Sporveien understreker at det fortsatt blir mulig å kjøre bil i Grefsenveien, men altså ikke ut i Storokrysset.

– Veinettet i hele dette området er sårbart, og spesielt utsatt er barna. Det mangler fortau mange steder og tett gateparkering gir både dårlig fremkommelighet og redusert sikt. Det er gjort stor innsats for å finne gode løsninger for beboerne i området, slik at det blir mulig å komme frem med privatbil, samtidig som at dette ikke skal påføre myke trafikantgrupper for stor belastning, sier Sven Øvergaard i Sporveien.

Hovedvannledning byttes

Årsaken til omleggingen av trafikken er at det skal gjennomføres omfattende anleggsarbeid i Grefsenveien. Mellom Storo og Disen skal Vann- og avløpsetaten bytte ut en av byens hovedforsyningsledninger for vann som ligger midt i Grefsenveien. Ledningen er nesten 100 år gammel og er blitt for liten. Dessuten skal Bymiljøetaten etablere et nytt overvannsanlegg på jordet ovenfor Disen, noe som skal redusere faren for oversvømmelser og kloakk/vanninntrengning i kjellere i området. Det skal også gi renere vann i Akerselva.

Disse arbeidene starter nå. På nyåret starter også arbeidet med å legge nye skinner lenger opp i Grefsenveien - mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Ogspå her kan biler kjøre, men bare i sørgående retning.

Sporveien legger ikke skjul på at dette blir en stor utfordring med en vanskelig hverdag for dem som bor i området.

Saken fortsetter under kartet.

###

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sikre barna

Det er Sporveien som har ansvaret for gjennomføringen av byggeprosjektet, i samarbeid med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Ruter har ansvaret for den alternative kollektivtrafikken.

– Det er viktig for oss å finne en god balanse mellom fremkommelighet for kollektivtrafikken, fremkommelighet for bilistene, samtidig som at skolebarna skal være trygge. Det betyr at vi vil kunne innføre tiltak som gjør en vanskelig situasjon for bilistene enda vanskeligere, men om dette er nødvendig for å sikre barna bedre må vi gjøre det. Alternativet vil være at også mange foreldre vil begynne å kjøre barna til skolen, og da belastes det sårbare veinettet ytterligere, sier Sven Øvergaard.

Nyeste fra Dagsavisen.no: