Nyheter

Oslo vurderer vaksinetvang

Oslo bystyre vil utrede hvordan en høyere andel barn kan bli vaksinert. Politikerne ser på muligheten for å innføre obligatorisk vaksinasjon.

2018 blir et rekordhøyt år for utbrudd av meslinger i Europa. Ifølge Verdens helseorganisasjon er over 40.000 mennesker smittet i første halvdel av 2018, mot totalt 23.000 i hele 2017.

Samtidig er vaksineskepsisen utbredt. I Frankrike er over 40 prosent av befolkningen skeptiske til vaksinering, ifølge en undersøkelse fra 2016.

Dette er bakgrunnen for at Oslo bystyre nå vurderer å gjøre vaksinering obligatorisk for barn i Oslo. Etter et forslag fra Arbeiderpartiets Nasir Ahmed ber bystyret om at byrådet kartlegger hvem som lar være å vaksinere barna sine og hva som er årsakene til dette.

I utredningen bes byrådet også om å vurdere argumenter for og mot obligatorisk barnevaksinasjon.

Nasir Ahmed (Ap) er bekymret for utviklingen i Europa.

– Vi må intensivere arbeidet for at vi har så høy vaksineringsgrad som mulig, mener han.

Les også: Bekymret for reisevaksinering i apotek

Obligatorisk vaksinering

Ahmed foreslo opprinnelig at Oslo skulle prøve å få nasjonale myndigheter med på et prøveprosjekt med obligatorisk barnevaksinasjon i Oslo. Forslaget ble nedstemt i bystyret 25. oktober, men politikerne gikk inn for å se på argumentene for og imot obligatorisk vaksinering.

– Forslaget ble nedstemt fordi man var usikker på den praktiske gjennomføringen. Hensikten med mitt forslag var jo å gjennomføre et prøveprosjekt slik at man skulle få mer kunnskap om hvordan dette ville slå ut, sier Ahmed.

Han mener forslaget også falt på grunn av det vanskelige spørsmålet om hvordan man skal reagere overfor dem som velger å ikke vaksinere barna sine.

– Sanksjoneringen av dette ville være i samme skala som ikke å bruke barnesete i bil, altså bøter. Det vil ikke være i nærheten av fengsling eller å involvere barnevernet, understreker han.

Debatt: Velkommen til Norge, meslinger!

– God dekning

Tone Bruun er overlege for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Hun sier de følger nøye med på de høye mesling-tallene.

– Vi følger med hele tida og anbefaler at man er beskyttet mot meslinger hvis man reiser til steder med utbrudd, sier hun.

Bruun sier vaksinasjonsdekningen er god, men samtidig minner hun om faren dersom vaksineringsgraden synker.

– Også her kan det oppstå utbrudd i grupper med lav vaksinasjonsdekning, sier hun.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Dårlig oversikt

Samtidig som byrådet nå skal vurdere obligatorisk vaksine, jobber helseetaten med å kartlegge vaksinasjonsgraden blant 16-åringer i byen. Etaten mistenker at registreringssystemet ikke har riktige tall.

– Vi ser at det er store ulikheter mellom bydelene. Manglende registrering av satte vaksiner kan være en av årsakene, ettersom dekningsgraden som oppgis i systemet virker veldig lav, sier Øystein Riise, fungerende smittevernoverlege i Oslo.

Han nevner vanskeligheter med riktig registrering, særlig av vaksiner satt i utlandet.

– Dette betyr at vi ikke kan sette likhetstegn mellom de som faktisk er vaksinerte og det registrene viser. Det er problematisk.

Les også: Uvaksinerte risikerer jobbnekt i helsevesenet

Vaksinering

* Alle barn i Norge får tilbud om vaksiner via barnevaksinasjons­pro­grammet. Ordningen er frivillig.

* Den siste obligatoriske vaksinen, mot tuberkulose, ble frivillig i 1997.

* Et obligatorisk vaksineringsprogram må god­kjennes av Stortinget.

* I 2016 var 96 prosent av toåringene og 91 prosent av 16-åringene i Norge vaksinert mot meslinger.

Kilde: SNL/Folkehelseinstituttet