Nyheter

Får to bøter om dagen i Oslos sykkelfelt

Ikke en gang politibiler holder seg for gode til å parkere på rød asfalt. Av 110.000 bøter som er delt ut i år, har 570 gått til biler i sykkelfelt.

Bilde 1 av 3

Så langt i år har Bymiljøetaten delt ut over 100.000 gebyrer og kontrollsanksjoner, blant annet for ulovlig stans og parkering. 570 av dem har vært i sykkelfelt.

– Det er ikke veldig mange?

– Nei, det kan du si. Men det deles ut ekstremt mange typer gebyrer. Sykkelfelt og sykkelvei er en liten bit i et ganske stort bilde, sier Liv Jorun Andenes.

Les også: Dette er historien om seks nestenulykker på én sykkeltur gjennom Oslo.

73.000 gebyrer

Andenes er konstituert direktør i Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Det er en avdeling i Bymiljøetaten, som har ansvaret for nye sykkelveiprosjekter, sykkelparkering, servicestasjoner og lignende.

De fortalte akkurat på Twitter at det til nå i år var delt ut 569 gebyrer for stans i gang- og sykkelvei, samt sykkelfelt. Siden har tallet tydeligvis økt med én.

– Men hvor mange bøter deler dere egentlig ut?

– Totalt i år er det delt ut rundt 73.000 gebyrer. I tillegg er det noe som heter kontrollsanksjoner.

– Og … hva er det?

– Det er det vi deler ut hvis vilkårsparkering blir misbrukt.

Kort sagt: Hvis du parkerer et sted det er lov å parkere, men du har brutt vilkårene. Det kan være at du har parkert der det er beboerparkering, men uten at du har rett til det, eller har glemt å betale. Eller et sted det ikke er lov å stå mer enn et par timer, og du har stått lenger.

Bymiljøetatens folk har delt ut 36.500 sånne kontrollsanksjoner. Dermed blir det nesten 110.000 totalt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sykkeltwitter

– Får dere mange henvendelser om feilparkerte biler i sykkelfelt?

– Det er noen ivrige syklister som er veldig gode til å dokumentere forholdene i byen. Vi følger veldig nøye med i sosiale medier, og tipser bybetjentene hvis det er noe spesielt vi har fått inn, så tar de en ekstra sveip.

– Hvordan er forholdet mellom sykkel-Oslo og parkerte biler?

– Antallet gebyrer har gått litt ned de siste årene, uten at måten vi jobber på har endret seg nevneverdig. I 2017 økte gebyrsatsen for feilparkering fra 500 til 900 kroner. Det har sannsynligvis hatt en effekt, sier hun.

– Og så har vi begynt å bruke rød asfalt. Det har jo gjort skillet mellom bilvei og sykkelfelt mye tydeligere, sier hun.

– Dette handler ikke bare om fremkommelighet, det handler også om trafikksikkerhet. Syklistene tvinges ut i veibanen, noe som kan skape farlige situasjoner.

Kommentar: Gatekampen

Syklister hindres daglig

– Dette høres veldig lavt ut, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

– Vi får mange henvendelser på dette. Syklister hindres daglig av feilparkerte kjøretøy i sykkelfelt, og det virker ikke som om kommunen tar det veldig alvorlig.

Andersson mener det er en mentalitet blant mange bilister om at det nærmest er tillatt å parkere der syklister skal ferdes.

– De har jo ikke noe der å gjøre, sier han.

– Opplever dere at dette blir tatt på alvor av det offentlige?

– Nei, vi har ikke gjort det så langt. Vi ser jo til og med offentlige tjenestefolk feilparkere. Politiet kan feilparkere i sykkelfelt, for eksempel. Det mangler respekt fra mange grupper.

Nå mener han kommunen bør lage en skikkelig kampanje for å få tatt sykkelfelt-parkererne.

– Jeg tenker man nå må ha en intens periode. Kommunen må kjøre ordentlige aksjoner og være synlige og bøtelegge folk som feilparkerer, sier Andersson.

Debatt: Oslos nye sykkelveier

Verstinggatene

* Henrik Ibsens gate

* Universitetsgata

* Grønlandsleiret

* Kirkegata

* Karenslyst allé