Nyheter

– Så forbanna at jeg kjenner det i magen

Eks-politimann Erik Andersen var kjent som «politi-imamen» og jobbet med forebygging i Oslo i 34 år. Nå tar han et kraftig oppgjør med politireformen.

I et leserinnlegg i Dagsavisen nylig kunne vi lese om en mor på Holmlia som ikke lenger tør å la datteren sykle til trening alene. Og en far som hevdet at det hjelper lite å si til datteren at hun må gå til politiet hvis noe skjer, fordi politiet enten ikke er til stede eller ikke er synlige for folk i nærmiljøet. I en reportasje i VG kom det fram at politiet selv mener gjengmiljøet i Oslo er ute av kontroll, og at de har visst om det lenge.

– Jeg får skikkelig vondt når jeg hører og leser dette, sier den pensjonerte politimannen Erik Andersen, som siden 1982 arbeidet med forebyggende politiarbeid i Oslo.

Han har vært leder for forebyggende avsnitt ved Grønland politistasjon og har vært moskékontakt mellom de største moskeene i Oslo, Islamsk Råd og politiet siden 2006. I 2016 ble han hedret med OXLO-prisen av Oslo kommune for sin innsats blant ungdom i Sentrum politidistrikt.

– Episodene med steinkasting og vold virker både skremmende og også litt fremmed. Og når vi hører at flere av gjerningspersonene er kjenninger av politiet, men at ingen er blitt tatt for det, ja da blir jeg så forbanna at jeg kjenner det langt ned i magen, sier Andersen til Dagsavisen.

I sin tid som politimann på Grønland gikk han under kallenavnet «politi-imamen» i muslimske kretser fordi han samarbeidet tett med imamene og familiene i nærmiljøet.

Politi-imamen: I sin tid som politimann var Andersen fast gjest i moskeene på Grønland. Foto: NTB scanpix

Les også: Oslo-politiet nekter for å ha tapt mot gjengene

Kritisk til politireformen

I likhet med det Oslo politiforening tidligere har sagt, mener Andersen at politireformen, med sterk sentralisering og omorganisering, er en direkte årsak til nedgangen i pågripelser og at viktige forebyggingstiltak ser ut til å ha kommet helt i skyggen.

– At flinke, erfarne politifolk som Kåre Stølen og Roger Andersen, med lang erfaring fra gateplan og forebyggende tjenester gjennom mange år, ikke blir tatt med i prosessen når man diskuterer hvordan man skal løse utfordringene med gjengmiljøet, opprører meg. Skal man ha noe håp om å løse disse utfordringene må man inn i nærmiljøene og jobbe tett på ungdommene og familiene dette rammer, sier Andersen til Dagsavisen.

– Å legge ned nær-politistasjonene med folk som kjente nærmiljøene har også vært en stor feiltakelse. Når noe oppstår må man handle umiddelbart, og det blir umulig når arbeidet er organisert slik det er nå. Før kunne for eksempel politiet bruke egne biler. Nå er det ikke lenger mulig. Eksempelvis må nå fjorten mann kjempe om to biler på Grønland politistasjon, så skal du ha bil må det rekvireres flere dager i forveien. Det gjør noe med effektiviseringen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Lærte dem om konsekvenser

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil ha nye tiltak mot gjengkriminalitet i Oslo. Wara, som tidligere har skyldt på for stor innvandring til Oslo som årsak til gjengkriminaliteten, debatterte bevæpningsspørsmålet på Stortinget i går. Justisministeren har foreløpig ikke besvart Dagsavisens henvendelse.

Da Erik Andersen var aktiv politimann, hevdet han at store deler av jobben hans gikk ut på å plukke opp bitene fra en integreringspolitikk som hadde slått feil.

– At årsaken til kriminaliteten skyldes innvandring synes jeg er en avsporing. Det handler om å jobbe forebyggende og tett på lokalmiljøene, sier Erik Andersen.

– Vi hadde et tett samarbeid med både moskeene, skolen, barnevernet og familiene, og med personer som hadde posisjon og autoritet i nærmiljøet. Når noen ble ferska i å ha gjort noe ulovlig – enten det var å rappe en sjokolade i kiosken eller utøve vold – tok vi begge deler like alvorlig. Vi dro hjem til familien, snakket med de det gjaldt og fortalte hva som skjer med deg om du begir deg inn på en kriminell løpebane. Slik lærte vi ungdom om konsekvenser. I tillegg ble vi kjent med dem, og de fikk oppleve politiet som noe positivt, noen som bryr seg, ikke bare en motstander eller front som man skal slåss mot og skjule seg for. Ved å ta tak i folk tidlig gjorde vi det også vanskeligere for gjengene å rekruttere ungdom til kriminalitet, sier Andersen.

Les også: Wara utfordrer gjengene i hovedstaden