Nyheter

Kjemper for Ullevål sykehus

Det var stor mobilisering mot nedleggelse av Ullevål sykehus i årets 1. mai-tog.

Redd Ullevål sykehus var en av de store parolene under årets 1. mai-tog i Oslo.

Samlokaliseringsplanene for Oslo universitetssykehus opprører folk i hovedstaden. Når sykehusorganiseringen i Oslo er ferdig, og det er bygget et nytt stort akuttsykehus på Aker, vil Ullevål sykehus nedlegges som sykehus.

Les også: Nekter å gi slipp på Ullevål sykehus

Facebook-aksjon

Det har skapt voldsomme reaksjoner, noe som ikke minst ble veldig tydelig under årets 1. mai-feiring. Facebookgruppa Redd Ullevål sykehus hadde mobilisert til å stille opp sammen med Aker sykehus Venner under parolen «Redd Ullevål sykehus», og oppslutningen var stor.

«Masse folk med gule plakater og publikum klappet for oss og ropte sammen med oss langs hele løypa «La Aker leve – Redd Ullevål». Vi delte ut 1.200 flyers – det var veldig mange som ikke visste noe som helst om planene om å legge ned Ullevål. De ble sjokkerte over hva vi fortalte og reagerte med «det må ikke skje». Viktig at dere alle hjelper til med å spre budskapet om hva som er i ferd med å skje. Folk må få vite om det først, for å kunne protestere» skriver de på Facebook.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høie har bestemt

I spørretimen 25. april måtte helseminister Bent Høie svare på Bjørnar Moxnes i Rødts påstand om at folket ikke har fått være med å bestemme hvordan sykehusorganiseringen i Oslo skal være.

– Det er faktisk jeg som har bestemt strukturen i Oslo – målbildet for det. Så det er underlagt folkevalgt styring. Det har skjedd i et foretaksmøte. Utfordringen har vært at helseministre før meg ikke tok tilstrekkelig ansvar og skar gjennom i denne diskusjonen – vi hadde kontinuerlig diskusjon om hvordan strukturen i Oslo skulle være. Det har forsinket planleggingen og utviklingen av dette, svarte Bent Høie.

Flott engasjement

Ifølge statssekretær Anne Grethe Erlandsen ligger planene om sammenslåing fast.

– Jeg synes det er flott at folk engasjerer seg for et godt sykehustilbud. En folkeaksjon viser bare at dette er noe som opptar mange. Men vi mener at den framtidige sykehusstrukturen som er besluttet i Oslo vil gi et bedre tilbud, både til innbyggerne i Oslo og i resten av landet. Det blir ett regionsykehus, ett nytt stort akuttsykehus på Aker (lokalsykehus) og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg er Diakonhjemmet og Lovisenberg en del av løsningen på fremtidig kapasitetsbehov i Oslo, og deres oppgaver og ansvar skal videreutvikles, sier Erlandsen i en e-post til Dagsavisen.

Les også: Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustad

Første fase

– Helse Sør-Øst planlegger nå første fase av videreutviklingen, med parallell utbygging på Aker og Gaustad. Nytt sykehus på Aker skal overta lokalsykehusansvaret for bydeler i Oslo som i dag får behandling på Ullevål, i tillegg er det planlagt at bydeler som i dag hører til Ahus, skal overføres til Aker. Utbyggingen på Gaustad vil gi ett samlet komplett regionsykehus i Oslo. Slik vi kjenner til kan den første fasen tidligst stå ferdig i 2027, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Hun mener en viktig grunn for å samle regionsykehusfunksjonen ved Oslo universitetssykehus (OUS) på ett sted er å redusere behovet for spesialisert personell.

– Dette vil komme både OUS og resten av landet til gode. I tillegg er byggene på Ullevål gamle og uhensiktsmessige som sykehusbygg. En oppgradering ville vært meget kostbar. Helse Sør-Øst har lagt til grunn at det vil bli aktivitet ved Ullevål også etter at første fase er gjennomført, for eksempel gjelder dette kreft- og isolatsenteret, sier Anne Grethe Erlandsen.