Nyheter

Her ønsker de fristed for rusmiljøet

Rusmiljøet i Oslo blir jaget fra skanse til skanse og er uønsket overalt. Nå ønsker de seg et eget fristed, og får støtte fra Frp.

Området Elgsletta mellom Vahls gate og Akerselva kan, om politikerne vil og tør, bli et fast sted for bruk og smådealing av stoff til eget bruk.

– Kjøp og salg av stoff har foregått åpenlyst siden miljøet var i Slottsparken. Vi ønsker at politiet fortsatt skal slå hardt ned på dem som prøver å utnytte miljøet og selge stoff for å tjene penger, sier leder av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen, til Dagsavisen.

– Salg og kjøp av rusmidler vil det være uansett. Det beste er at det er på et sted hvor det er oversiktlig, tilføyer organisasjonssekretær Tonje Jevari i FHN.

###

Her på Elgsletta vil Frp og Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) lage et friområde for rusavhengige. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Ser til Danmark

I dag er området også mye brukt av rusmisbrukere, selv om kommunen har anlagt en volleyballbane på stedet.

– Det er veldig snilt at de har oppført en volleyballbane her. Men dette er ikke et sted ungdommen kommer for å spille ball. De sitter og «skyter» her med en gang det er fint vær. Dette er det mest tilgjengelige området for cannabis i Norge i dag, sier Knutsen.

Sammen med Frps helsepolitiske talsperson i bystyret, Aina Stenersen, går han inn for et eget avskjermet område for rusmisbrukere.

– Et slags mini-Christiana?

– Nei. Christiania er et miljø for cannabis. Der blir de tunge misbrukerne jaget vekk. Vi ønsker et sted hvor de tyngste «narkosene» kan være i fred. Ingen ønsker å drive rundt i gatene og være til sjenanse for andre, sier Knutsen.

Han viser til «Nåleparken» i Århus, som siden den ble opprettet i 2001 har vært en stor suksess.

– Det fungerer bra andre steder i Skandinavia, så hvorfor ikke prøve det her også, sier Knutsen.

Det han ønsker seg, er en skjerming mot gangveiene ned mot Akerselva. Mot trafikken i Vahls gate er det naturlige gressvoller som skjermer.

– Det er ikke så mye som skal til for å få til dette. Vi trenger et par benker, avfallsbeholdere og beholdere til brukte sprøyter, og kanskje et skur hvor vi kan være under tak. Og aller viktigst, politisk vilje, sier Knutsen.

Les også: «Dette er Norges kamp mot narkotika. Den har liten preventiv effekt og rammer de svakeste.»

Brugata ryddes for rusmisbrukere

Norges narkotikamiljø startet i Slottsparken på 70- tallet, flyttet seg ned til Egertorget, Plata, og til Brugata, som nå ryddes for rusmisbrukere.

I dag omsettes det narkotika åpenlyst mange steder i byen, og det er lett å få tak i stoff. Enten det er hasj, piller eller hardere stoffer.

– Får vi et eget, skjermet sted hvor vi kan være i fred, tror jeg også terskelen for nykommere i Oslo til å kjøpe stoff blir langt høyere, sier Arild Knutsen til Dagsavisen.

Les også: Kent (37): – Det er nytteløst å slåss mot politiet (DA+)

Tung misbruker

Arild Knutsen kjenner Oslos narkotikamiljø bedre enn noen andre.

– Jeg startet på Egertorget på sluttet av 80-tallet, og sluttet på Plata første gang i 2003. De siste fem årene var jeg tung rusmisbruker. Men nå har jeg vært klin nykter de siste åtte månedene, sier Knutsen fornøyd.

De siste ti årene har han vært med på å dele ut brukerutstyr til rusmisbrukere på Plata.

Aina Stenersen, helsepolitisk talsperson for Frp i bystyret, vil i forbindelse med byrådets rusmelding som legges fram for bystyret denne våren, fremme et forslag om at kommunen skal legge til rette for et slikt avskjermet rusområde.

– Jeg syns et slikt prøveprosjekt høres fornuftig ut. Kommunen og politiet har to ganger flyttet rusavhengige rundt i byen vår, fra plata til Brugata, og det fungerer ikke. Vi står nå overfor en ny rusreform både på Stortinget, og i bystyret hvor oppfølging og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten, sier Stenersen til Dagsavisen.

Les også: Med kameraet fulgte hun sin kriminelle far i kampen mot rusmisbruket.

– Positivt og etterlengtet

– Dette er positivt og etterlengtet. Ved å ha et slikt sted for rusavhengige i Oslo, slik som i Danmark, gjør vi det lettere for innbyggerne, politiet, de rusavhengige og helsevesenet med alle sine frivillige aktører, sier Frp-politikeren.

Stenersen presiserer at partiet ikke ønsker å ha salg åpenlyst, men at hun personlig håper at bruk og besittelse ikke skal straffes, men heller få tilbud om behandling og omsorg, slik som stortinget har vedtatt».

– Er det ikke politisk rom for dette, så er det bare manglende vilje fra politikerne til å gjøre noe for de vanskeligstilte. Når vi er midt i en rusreform, må vi kunne vente at vi får gehør for et konstruktivt alternativ, legger Knutsen til.

Knutsen regner med at det er rundt 2-3.000 tunge rusmisbrukere i Oslo i dag.

– I Oslos gater er det til enhver tid rundt 100 misbrukere. Men de flytter mye rundt, sier han.

Han mener at ved å flytte til et permanent sted hvor de får være i fred, vil det være lettere og tryggere for misbrukerne å kontakte politi og helse om det skjer noe uregelmessig som vold, overdoser og kriminelle handlinger. De slipper å bekymre seg over at politiet skal slå ned på bruk og dealing, tror Knutsen.

I Århus er politiet daglig innom, og slår hardt ned på dem som spekulerer på salg, sier han.

– Det er samfunnets vanskeligstilte det er snakk om. De trenger verdighet og et sted de kan få være i fred, avslutter han.

Les også portrettet av Amal Aden: – For å få et godt måtte jeg gå på skolen, og slutte å tygge khat

Skeptisk til friområde

Leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret, James Stove Lorentzen (H), er skeptisk til et eget friområde for rusmisbrukere.

###

James Stove Lorentzen (H) er leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret. Foto: Aslak Borgersrud

– Jeg stiller meg spørrende til om dette er rette løsningen. Når det gjelder et forslag om et konkret område, kan jeg ikke si verken ja eller nei før dette er skikkelig utredet. Det er mange hensyn som må tas, ikke minst i forhold til naboer. Vi må lytte til de som har greie på dette før vi går inn på en slik løsning, sier Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Les også: Eks-misbruker Jarle (48): – Godt å kunne gi noe tilbake

Venstre avventer

Han synes det er positivt at det tas initiativ til å finne en løsning på rusproblematikken i Oslo sentrum.

– Rusmisbrukerne er blitt flyttet rundt fra sted til sted, og det er ingen løsning at de finner et nytt sted i sentrum. Rusmisbrukerne vil alltid være her, og deter bra at det ses på nye løsninger, sier han.

KrFs bystyrerepresentant Erik Lunde, som er nestleder i helse-og sosialkomiteen, er avventende til et slikt fristed.

– Det er bred enighet i bystyret om at vi skal gjøre det vi kan for å skape en mer verdig situasjon for rusavhengige, sier Lunde, og fortsetter:

– Det er ingen løsning å drive rusmisbrukerne rundt i byen. Men foreløpig vet jeg for lite om dette forslaget til å kunne ta stilling til det, sier Lunde.

– Det som er viktig for oss er at en rusløsning ikke skal gå på bekostning i arbeidet av å forebygge og hjelpe misbrukere ut av rus, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: