Nyheter

– Bygg Aker sykehus så fort som mulig

Oslo Høyre vil ikke vente på Høie. De vil gjenoppbygge Aker lokalsykehus, og det snarest.

Bilde 1 av 3

– Helse Sør-Øst har en plan. At Ullevål sykehus skal legges ned og flyttes til Gaustad. Og at man skal bygge lokalsykehus på Aker. Men det vi ikke liker er at alt skal gjøres samtidig.

Det sier James Stove Lorentzen. Han er Høyres mann i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre og Oslo Høyres fremste helsepolitiker.

De fleste lokalpolitikere i Oslo vil jo gjerne at Aker skal bli lokalsykehus igjen. Selv Helse Sør-Øst har jo det som plan. Men den planen risikerer å trekke ut i tid. Og Oslo Høyre er lei av å vente.

– Vi ser ingen grunn til at Aker-utbyggingen skal være avhengig av flytteprosessen til Ullevål, sier Stove Lorentzen.

Les Stove Lorentzens kommentar: Aker sykehus, fremdrift og risiko, et alternativt forslag

Kan ta tid

– Vi er redd for at den planen vil ta veldig lang tid. Da vil Aker lide under den prosessen. Vi vil frigjøre Aker fra Ullevål, sier han.

– Men ... hvorfor henger dette sammen?

– All sykehusfinansiering henger sammen. Helse Sør-Øst må låne penger fra Stortinget. Og pengene går til hele greia, både Ullevål, Gaustad og Aker, sier han.

– Men Ullevål-prosjektet er så kontroversielt at jeg er redd for at det kan bli utsatt. Jeg vil frigjøre Aker-diskusjonen fra den politisk betente Ullevål-diskusjonen, sier han.

– Bygg Aker så fort som mulig, legger Stove Lorentzen til.

– Hvorfor går du ut mot din egen minister?

– Jeg ber helseministeren ta opp med Helse Sør-Øst muligheten for å revurdere avgjørelse, sier han.

– Det er litt krevende å be min egen minister intervenere, men denne gangen mener jeg det trengs, legger han til.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Ullevål skal legges ned

Helse Sør-Øst har altså vedtatt å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt på Gaustad. Men det har foreløpig fått lite oppmerksomhet. Mange tror det kommer til å bli mye bråk om det, bare Oslos befolkning får med seg hva som foregår.

– Det er fint at Høyre mener det. Det er vi glad for, sier Maren Rismyhr. Hun er leder for foreninga Aker sykehus venner.

– Hvorfor?

– Fordi planene som finnes er helt urealistiske. De har vedtatt å legge ned Ullevål, men det er det nesten ingen som har fått med seg en gang.

Det er to ting som kan snu Helse Sør-Øst sine store planer, tror Rismyhr:

– Det ene er massivt folkelig press. Det andre er at planene bare havarerer. Sånn som alle planene hittil har gjort.

Men det er synd at politikerne har gitt fra seg makta over dette til helsebyråkratene, sier hun.

Aker sykehus Venner arrangerer folkemøte om saken førstkommende mandag klokka 19.

Les også: Prioriterer Aker storbysykehus i Oslo

Får Ap-støtte

– Jeg er enig i at Aker ikke må forsinkes av det som skjer på Gaustad, sier Jan Bøhler.

Arbeiderpartiets utrettelige Aker-entusiast mener det er positivt at Stove Lorentzen nå vil ta opp saken.

– Det er jo Høyre som har helseministeren. De får ta det opp med han, sier Bøhler.

– Jeg er for alt som kan sikre at Aker kommer opp fortest mulig, legger han til.

Bøhler er likevel ikke helt sikker på om Stove Lorentzen har rett i at de to prosjektene henger så tett sammen.

– Vi må bare stå sammen om å prioritere Aker, sier han.

– Må utvikles samtidig

Hos Helse Sør-Øst var det ingen som hadde tid til å snakke med Dagsavisen da vi tok kontakt, men vi fikk en uttalelse på epost fra kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande.

– Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus: et stort akuttsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det er viktig at Aker og Gaustad utvikles samtidig, skriver hun.

– Dette både for å ivareta fagmiljøene ved flytting fra Ullevål som har mange gamle og uhensiktsmessige bygg, og for å hensynta at tre bydeler ikke kan flyttes fra Akershus universitetssykehus til Aker sykehus samtidig.

– Etter planen skal styret for Helse Sør-Øst RHF i desember 2018 ta stilling til videre fremdrift og gjennomføring av prosjektene, på grunnlag av utredningene som nå gjøres, skriver hun.

Les også: Slik blir sykehustilbudet i Oslo

– Var fornøyde

Bent Høie hadde ikke tid til å snakke med Dagsavisen før deadline, men vi fikk en mail fra helseministeren.

– I juni 2016 hadde jeg et foretaksmøte med Helse Sør-Øst hvor det fremtidige målbildet for Oslo universitetssykehus ble vedtatt. Jeg oppfattet at Oslo Høyre den gang var veldig fornøyd med løsningen, skriver han.

Høie bekrefter at utviklingen på Gaustad og Aker skal startes opp samtidig og foregå parallelt.

– Hvor fort tror dere lokalsykehuset på Aker kan stå klart?

– Helse Sør-Øst arbeider nå ut fra en tentativ gjennomføringsperiode i årene 2021–2027 for utbyggingen.

Mer fra Dagsavisen