Nyheter

Nå er billetten litt dyrere

Det koster ikke lenger 33 kroner for en bussbillett i Oslo.

Kollektivselskapet Ruter i Oslo og Akershus brukte i fjor 73 millioner mer på billettkontroller enn hva selskapet fikk inn som følge av disse.

Av Espen H. Rusdal

Om du er blant de reisende som kjøper enkeltbillett, er det også du som får en høy prisøkning på din reise med Ruter. En enkeltbillett for voksne øker fra 33 til 35 kroner. Det vil si økte. De nye prisene var gjeldende fra i går.

Økningen er totalt på 2,6 prosent, mens enkeltbilletter øker med 6,06 prosent til 35 kroner. Den totale konsumprisindeksen var på 1,6 prosent i 2017, ifølge SSB.

Det er to forhold som regulerer prisøkningen, får Dagsavisen vite hos Ruter.

Les også: Til våren starter reguleringsarbeidet for trikk til Tonsenhagen

Økte kostnader

Det ene er at kostnader og lønninger øker, også for Ruter.

– I tillegg kommer oslopakke 3-avtalen. Der har man bestemt at noen av kostnadene ved de store infrastrukturprosjektene også skal tas gjennom billettinntekter for kollektivtrafikken, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.

Oslopakke 3-avtalen fastsatte i utgangspunktet et bidrag fra kollektivreisende på 158 millioner kroner for 2018. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som eier Ruter, er imidlertid blitt enige om at halvparten av dette beløpet skal finansieres innenfor Ruters eget budsjett.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tilskudd og inntekter

I transportsektoren totalt var konsumprisindeksen fra desember 2016 til desember 2017 på 3,1, prosent, noe over den totale prisøkningen til Ruter.

Billettinntekter utgjør over halvparten av pengene Ruter har til drift, mens de resterende midlene er tilskudd.

Enkeltbilletter

Det at enkeltbilletter øker mest er fordi det er et politisk ønske å dreie flere salg over på periodebilletter og da følgelig at vi reiser mer med Ruter. Samtidig skal altså deler av oslopakke 3 finansierers av Ruters reisende.

– Vi skal fortsette å utvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus slik at det sammen med sykkel og gange bidrar til å redusere bruken av privatbil. De planlagte investeringene som kollektivreisende i Oslo og Akershus nå skal være med å finansiere, er helt avgjørende for at det i fremtiden også skal være attraktivt å reise kollektivt, sier Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.