Nyheter

Ny trikkeplan

I løpet av våren starter arbeidet med en reguleringsplan for trikk til Tonsenhagen.

Trikketraseen vil følge Trondheimsveien fra Sinsen til Bjerke. Muligheten for videreføring av traseen til Linderud, vil også bli vurdert.

Dette er klart etter at Ruter og Statens vegvesen har blitt enige om å finne en løsning på det de så langt har vært uenige om.

Les også: Har ventet på trikken i 62 år

Midtstilt uenighet

Ruters planforslag som ble framlagt for om lag tre år siden, innebærer midtstilt kollektivfelt. Det har Vegvesenet ment ikke er forsvarlig, fordi det kjører 45.000 biler på Riksvei 4 hvert døgn.

– De som reiser med trikken kan ikke bare gå rett ut i veien. Vi må sikre dem for eksempel ved redusert hastighet, rumlefelt eller på annen måte, påpekte Ing-Christine Ericson, vegavdelingsingeniør i Statens vegvesen Region Øst, overfor Dagsavisen i september 2016.

Av samme artikkel gikk det fram at en arbeidsgruppe skulle nedsettes «for å se hvordan vi kan løse utfordringene», som Ericson uttrykte det. Nå har dialogen gitt resultater.

– Vi vil samarbeide med Ruter om en reguleringsplan for trikk til Tonsenhagen med mulig forlengelse til Linderud. Arbeidet starter i løpet av våren, opplyser Ingun Risnes, prosjektleder for transport og byutvikling i Statens vegvesen Region øst.

– Hvordan skal trikketraseen plasseres?

– Planene om midtstilt trasé er ikke forlatt. Vi skal prøve å få til det ved litt større grep. Det betyr at vi må jobbe mye mer med gatetverrsnittet, svarer Risnes.

Det igjen innebærer at det ligger an til fotgjengerfelt for både trikkepassasjerer og andre i tilknytning til en mulig framtidig holdeplass ved Aker sykehus.

I forrige uke ble SV orientert om det kommende arbeidet med en reguleringsplan av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Det skjedde etter at SVs Kari Elisabeth Kaski hadde stilt spørsmål om framdriften i planarbeidet.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

– Staten bidrar ikke

I sitt svar skriver Solvik-Olsen også at «trikkeprosjektet forutsettes finansiert gjennom Oslopakke 3. Staten bidrar ikke med midler til dette prosjektet.»

Det liker Kaski dårlig.

– Oslos befolkning vokser, og bilbruken må ned. Da trenger vi statlig delfinansiering til viktige kollektivinvesteringer i Oslo framover. Jeg synes det er svært alvorlig at samferdselsministeren allerede nå avviser statlige bidrag til trikk til Tonsenhagen. Det er åpenbart at staten må bidra for at vi skal kunne realisere dette prosjektet, som vil få flere til å reise kollektivt i stedet for med bil, sier Kaski.

Hun påpeker også at det ligger flere tusen boliger tett inntil Trondheimsveien.

– De har lenge måttet tåle helseskadelig støy, støv og forurensning fra trafikken.

Investeringskostnadene er tidligere beregnet til 750-800 millioner kroner.

LES OGSÅ: I 2016 var trikken i trøbbel

Mer fra Dagsavisen