Nyheter

– En farlig cocktail

1. august i år økte regjerignen kontantstøtten til 7.500 kroner, og fra nyttår øker de maksprisen i barnehagene.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl er kritisk til regjeringens økning av kontantstøtte og makspris i barnehagene.

Av Tom Vestreng

En farlig cocktail, spesielt for Oslo, mener byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Blir hjemme

Frp/Høyre-regjeringen økte kontantstøtten med 1.500 kroner. Nå får foreldre som velger å holde barna hjemme hele 7.500 kroner i måneden.

Oslo trenger en oslovennlig regjering, som forstår hvilket hinder kontantstøtte og økt barnehagepris faktisk er. Ingenting er viktigere enn å få senket terskelen for å delta i barnehage og arbeid. Likevel gjør regjeringen det motsatte: I stedet for å lytte til fagfolk og oss oslopolitikere, vender de igjen ryggen til utfordringene i Oslo, sier Tone Tellevik Dahl.

Nye tall viser at i flere av Oslos bydeler får rundt halvparten av barna kontantstøtte: Stovner (56 prosent), Søndre Nordstrand (46 prosent), Alna (41,5 prosent) og Grorud (41 prosent).

Dermed er det bare annethvert barn i disse bydelene som går i barnehage.

1. januar 2018 blir tilbudet om kontantstøtte enda mer attraktivt fordi regjeringen også bryter barnehageforliket og øker maksprisen i barnehagen til 2.910 kroner per måned. Matpenger kommer i tillegg, og dermed vil de fleste foreldre måtte ut med godt over 3.000 kroner for en barnehageplass hver måned, sier Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Halvparten

I bydeler som Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud får rundt halvparten av barna kontantstøtte allerede. Det får dramatiske konsekvenser for barnehagedeltakelsen, som i disse bydelene er den laveste i landet. Samtidig er behovet for språkutvikling og integrering stort. Når regjeringen nå gjør det dyrere å gå i barnehage og mer attraktivt å være hjemme, forsterker regjeringen i realiteten utfordringer med språk og integrering, sier hun videre.

Vi vet fra forskningen at jo lavere inntekt og utdanning foreldrene har, desto mer sannsynlig er det at de velger kontantstøtte fremfor barnehage. Sist kontantstøtten ble økt (i 2014) førte det dessuten til lavere sysselsetting ifølge Nav. Selv små satsøkninger i kontantstøtten får betydelige utslag på både barnehagedeltakelsen og arbeidsdeltakelsen, sier Tellevik Dahl.