Nyheter

Satser på Oslo sør

Byrådet setter av 30 millioner til områdesatsing i Søndre Nordstrand.

Løft: Disse satser på Oslo sør: Leder for Mortensrudfestivalen, Melita Ringevoll, byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG). byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og BU-leder Shahba Tariq.

Byrådet bevilger 30 millioner kroner til en ny satsing i Oslo sør i 2018 etter modell av Groruddalsatsingen, i det nye budsjettet som legges fram i morgen.

– Oslo er en klassedelt by og vi har områder med ulike levekårsutfordringer. Vi har brukt 1,5 milliarder i Groruddalen de ti siste årene på alt fra gratis kjernetid i barnehagen og aktivitetsskole til miljøopprusting, nye parker og kunstgressbaner. Litt av suksesskriteriene har vært å involvere alle. Beboere, næringsliv, ideelle organisasjoner og lokalpolitikere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Områdeløft, som metoden heter, er brukt både i Groruddalen og i indre øst. Der søker kommunen å involvere innbyggerne og ikke bare sette av penger til formål.

Målet er at områdepolitikken ikke bare skal være reparerende, men også forebyggende. Byrådet ønsker å motvirke en fremtidig negativ utvikling i etablerte eller nye områder i byen.

Oslo-budsjettet 2018: As Oslo koster 71 milliarder i året. Dette går pengene til!

Langsiktig

Noe er allerede gjort i Oslo sør. Det er ny kunstgressbane, idrettsløft, kjernetid i barnehagen og aktivitetsskole, samt 32 nye lærere. Planene om å gjøre mer er langsiktige, og staten skal bidra.

– Vi har hatt et møte med statsråd Jan Tore Sanner (H) og der ble vi enige om å utarbeide en langsiktig plan, forklarer Johansen.

Bakgrunn: Nå vil alle hjelpe Oslo sør

Bakgrunn: Regjeringen vil gi nye penger til Oslo sør. Men de vil ikke si hvor mye.

Suksess

Byråd Hanna E. Marcussen har ansvaret for områdesatsingen.

– Groruddalsatsingen har vært en stor suksess. Her har vi for eksempel over en tiårsperiode opprustet nærmiljøet med nye parker og turveier som binder boligområdene sammen, noe som var etterlyst lokalt. Erfaringer viser at investeringer i et godt fysisk nærmiljø er viktig for å sikre møteplasser, trygghet og kvaliteter som løfter et område på sikt uavhengig av inn- og utflytting.

I Oslo sør-satsingen skal konkrete tiltak utvikles i samarbeid med lokale behov, noe som har vært meget vellykket i Groruddalssatsingen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

125 millioner

Totalt bevilger byrådet 125 millioner kroner til områdesatsinger i 2018.

I tillegg til 30 millioner kroner til Søndre Nordstrand, 60 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 25 millioner kroner til Tøyen og 10 millioner kroner til Grønland.

Beboerne vil merke forskjeller i løpet av 2018 lover Johansen og han oppfordrer dem som har forslag til hva som kan gjøres, til å kontakte bydelskontoret.

​– Oslo har ulike levekårsutfordringer, men vi skal være en by for alle. Vi har gjort en del. Litt av suksesskriteriene har vært at alle beboere, næringsliv, ideelle organisasjoner og kommunen har gått sammen, sier Johansen.