Nyheter

Støyaktivister nektes innsyn av Justisdepartementet

Naboene til politiets planlagte beredskapssenter i Ski utenfor Oslo er nektet innsyn i premissene for Justisdepartementets rapport om støy fra senteret.

Norsk forening mot støy beklager sterkt avslaget på kravet om innsyn og antyder i en pressemelding at Justisdepartementet ikke har tillit til sin egen begrunnelse.

Naboene ønsket å gå nærmere inn i underlagsinformasjonen som ligger bak Justisdepartementets konklusjoner om støynivået. Bjørndal på Nett/Stopp støyen sendte da inn begjæring om innsyn.

Generalsekretær i Norsk forening mot støy Ulf Winther beklager avslaget.

– Innsynet kunne ha skapt trygghet for prosessen og dermed ro om vurderingene som er lagt til grunn for reguleringsplanen, sier han.

– Når departementet nå velger å bruke § 14,1 som begrunnelse for sitt avslag, leder det lett til tanken at departementet ikke stoler på sin egen begrunnelse, sier Winther.

Les også: Beredskapssenter på Taraldrud får støyreduksjon

Det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski i Akershus ble vedtatt av regjeringen 18. august, men har møtt massive protester fra naboer og foreldre til skolebarn i området.

De frykter omfattende støybelastning for nabolaget og de sju skolene og 13 barnehagene i området fra skytetreningen og helikoptertrafikken som beredskapssenteret vil medføre.

Norsk forening mot støy mener at avslaget om innsyn reduserer Norges troverdighet når det gjelder åpenhet i forvaltningen, allmennhetens mulighet for å delta i beslutningsprosesser, og allmenn tilgang til miljøinformasjon. (NTB)

Les også: Politiet kjøpte de mest støyende helikoptrene

Nyeste fra Dagsavisen.no: