Det blir beredsskapsenter på Taraldrud i Ski, men naboene i Oppegård og Oslo har fått gjennomslag for fløere støyreduserende tiltak.

Beredskapssenter på Taraldrud får støyreduksjon

Sterke protester førte delvis frem. Ordfører er lettet.

Av Andrea Rognstrand og Alexander Vestrum (NTB)
og David Stenerud


Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud i Akershus er vedtatt med en rekke støyreduserende tiltak. Det skjer etter sterke protester lokalt.

Vedtaket ble gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag.

– Det er en viktig beslutning som er tatt. Den handler om folks sikkerhet, men det er samtidig vanskelig fordi et slikt senter vil medføre ulemper, deriblant inngrep i naturen og støy for omgivelsene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under fremleggelsen av reguleringsplanen for Nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.

Bakgrunn: Ønsker lokk over skytebanen

Støyreduserende tiltak

Siden det i oktober 2016 ble klart at senteret skal legges til Taraldrud, er det kommet en rekke innvendinger fra folk som bor i området som er bekymret for støy.

– Vi vil si at vi har gjort alt vi kan for å dempe og redusere støyen uten å svekke senterets funksjon, sa Sanner.

Senteret skal ha to skytebaner. En av dem er en kombinert 100- og 200 metersbane. Den andre en 50-metersbane. Det blir bygget høye, støydempende voller rundt banene. 100- og 200-metersbanen får et støydempende overbygg, mens det blir laget begrensninger på hvordan det kan skytes på 50-metersbanen. Det er lagt føringer for hvilke trasseer helikoptrene kan bruke til å fly inn mot senteret, for å begrense støyen for beboere.

Dessuten skal det lages rutiner for varsling av støy og evaluering av støynivået.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Lettet Oppegård-ordfører

Senteret plasseres på grensen til Oppegård kommune, og ordfører Thomas Sjøvold (H) understreker at kommunen er bekymret for støyen for skoler, barnehager og dem som bor i området.

– Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordføreren.

– Sanner har gitt oss en reguleringsplan som vi kan håndheve. Jeg kan garantere at vi skal kontrollere at støygrensene overholdes, legger han til.

Les også: Justisministeren: - Kravene fra støygruppa er helt uaktuelle

Bygging kan starte i mars

Senteret skal samle de nasjonale beredskapsressursene, politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Reguleringsplanen har ligget ute til høring i mai og juni. Bruksarealet av bygningsmassen til Beredskapssenteret anslås å bli mellom 25.000 og 30.000 kvadratmeter. Prosjektet har en total prisramme på 2,5 milliarder kroner.

– Nå tar vi sikte på å få vedtak i Stortinget. Regjeringen legger fram statsbudsjettet i oktober, det vedtas i desember. Byggingen kan starte i mars 2018. Jeg oppfatter at det er bred politisk enighet om dette, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Beredskapssenteret skal etter planen tas i bruk fra høsten 2020.

Skuffet over helikoptervalg

Mandag ble kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia underskrevet. Disse støyer langt mer enn dagens helikoptre, skriver Teknisk Ukeblad.

Helge Marstrander, talsperson for aksjonen Stopp støyen er skuffet, skriver NRK.

– Når vi vet at begge kandidatene tilfredsstilte alle politiets krav, er det både skuffende og uforståelig at man velger det helikopteret som støyer mest, sier han til Teknisk Ukeblad.

– De tre nye helikoptere er helt avgjørende, sa politimesteren Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold under fredagens pressekonferanse.

Les også: Politiet kjøpte de mest støyende helikoptrene