Nyheter

Beredskapssenter på Taraldrud får støyreduksjon

Sterke protester førte delvis frem. Ordfører er lettet.

Det blir beredsskapsenter på Taraldrud i Ski, men naboene i Oppegård og Oslo har fått gjennomslag for fløere støyreduserende tiltak.

Av Andrea Rognstrand og Alexander Vestrum (NTB)
og David Stenerud


Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud i Akershus er vedtatt med en rekke støyreduserende tiltak. Det skjer etter sterke protester lokalt.

Vedtaket ble gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag.

– Det er en viktig beslutning som er tatt. Den handler om folks sikkerhet, men det er samtidig vanskelig fordi et slikt senter vil medføre ulemper, deriblant inngrep i naturen og støy for omgivelsene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under fremleggelsen av reguleringsplanen for Nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.

Bakgrunn: Ønsker lokk over skytebanen

Støyreduserende tiltak

Siden det i oktober 2016 ble klart at senteret skal legges til Taraldrud, er det kommet en rekke innvendinger fra folk som bor i området som er bekymret for støy.

– Vi vil si at vi har gjort alt vi kan for å dempe og redusere støyen uten å svekke senterets funksjon, sa Sanner.

Senteret skal ha to skytebaner. En av dem er en kombinert 100- og 200 metersbane. Den andre en 50-metersbane. Det blir bygget høye, støydempende voller rundt banene. 100- og 200-metersbanen får et støydempende overbygg, mens det blir laget begrensninger på hvordan det kan skytes på 50-metersbanen. Det er lagt føringer for hvilke trasseer helikoptrene kan bruke til å fly inn mot senteret, for å begrense støyen for beboere.

Dessuten skal det lages rutiner for varsling av støy og evaluering av støynivået.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Lettet Oppegård-ordfører

Senteret plasseres på grensen til Oppegård kommune, og ordfører Thomas Sjøvold (H) understreker at kommunen er bekymret for støyen for skoler, barnehager og dem som bor i området.

– Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordføreren.

– Sanner har gitt oss en reguleringsplan som vi kan håndheve. Jeg kan garantere at vi skal kontrollere at støygrensene overholdes, legger han til.

Les også: Justisministeren: - Kravene fra støygruppa er helt uaktuelle

Bygging kan starte i mars

Senteret skal samle de nasjonale beredskapsressursene, politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Reguleringsplanen har ligget ute til høring i mai og juni. Bruksarealet av bygningsmassen til Beredskapssenteret anslås å bli mellom 25.000 og 30.000 kvadratmeter. Prosjektet har en total prisramme på 2,5 milliarder kroner.

– Nå tar vi sikte på å få vedtak i Stortinget. Regjeringen legger fram statsbudsjettet i oktober, det vedtas i desember. Byggingen kan starte i mars 2018. Jeg oppfatter at det er bred politisk enighet om dette, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Beredskapssenteret skal etter planen tas i bruk fra høsten 2020.

Skuffet over helikoptervalg

Mandag ble kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia underskrevet. Disse støyer langt mer enn dagens helikoptre, skriver Teknisk Ukeblad.

Helge Marstrander, talsperson for aksjonen Stopp støyen er skuffet, skriver NRK.

– Når vi vet at begge kandidatene tilfredsstilte alle politiets krav, er det både skuffende og uforståelig at man velger det helikopteret som støyer mest, sier han til Teknisk Ukeblad.

– De tre nye helikoptere er helt avgjørende, sa politimesteren Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold under fredagens pressekonferanse.

Les også: Politiet kjøpte de mest støyende helikoptrene