Nyheter

Bremser nedgang

Klimautslippene har gått ned med 15 prosent i Oslo, men det har ikke bilistene noe av æren for.

Utslippene fra veitrafikken har nemlig økt i hovedstaden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå for perioden 2013-2015.

Disse utslippene utgjør nå over halvparten av Oslos samlede utslipp. Tunge og lette kjøretøy sto for henholdsvis 14 og 37 prosent av utslippene i hovedstaden i 2015.

– Framover må vi ta tak i transportsektoren. Det er den virkelig store utslippskilden, der utslippene har økt kraftig både i Oslo og nasjonalt de siste 30 årene, kommenterer byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun klandrer to partier for den fortsatte veksten i utslippene fra veitrafikken.

– Nå ser vi konsekvensen av at Frp og den bilvennlige delen av Oslo Høyre altfor lenge har hatt vetorett over samferdselspolitikken i hovedstaden.

Les også: På vei mot høyutslippssamfunnet

Mindre oljefyring

Nedgangen i de samlede utslippene, fra 1.456.000 til 1.233.000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2013 og 2015, skyldes i stor grad mindre bruk av oljefyr til oppvarming. Utviklingen gjør Berg til optimist når det gjelder å få ned utslippene fra veitrafikken også.

Klimamålene vedtatt av Oslo bystyre, innebærer 50 prosent reduksjon av utslippene innen 2020, sammenlignet med 1990. Innen 2030 skal utslippene ned med 95 prosent.

Byrådets overordnede strategi for å få ned utslippene fra veitrafikken, er å gjøre det enklere og bedre å reise kollektivt, sykle og gå, stimulere til mer bruk av utslippsfri kjøretøy og redusere biltrafikken med 20 prosent før neste kommunevalg.

Les også: Bort med hver tredje bil

Dette er tiltakene som skal føre til en slik reduksjon i biltrafikken:

* Rushtidsavgift, nye bompengesatser og flere bomstasjoner.

* Fjerning av rundt 2.000 parkeringsplasser til fordel for blant annet nye sykkelveier.

* Bilfritt byliv i sentrum fra og med i sommer.

* Innføring av lavutslippssone.

Les også: Fullt tilbaketog fra Solvik-Olsen

* Innføring av beboerparkering innenfor Ring 2 for å bremse fremmedparkering.

* Nedskalering av ny E18 i Vestkorridoren for å unngå økt veikapasitet inn til Oslo.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ser resultater

Berg kan allerede vise til resultater på enkelte områder.

– I fjor reiste for første gang flere kollektivt enn med bil i Oslo, og antallet syklister økte med nesten 20 prosent.

I tillegg viser Statens vegvesens vegtrafikkindeks at biltrafikken gikk ned med 1,4 prosent i Oslo i 2016.

Også i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Finnmark var det en nedgang i biltrafikken, men ingen av disse fylkene var i nærheten av nedgangen i Oslo.

– Gjennom snart 30 år har de norske utslippene økt, i sterk kontrast til våre vesteuropeiske naboer som har kuttet sine utslipp med opp mot 20 prosent. Derfor er det ekstra viktig at byer som Oslo nå går foran, sier Berg.

Les også: Elektrisk glede

Mer fra Dagsavisen