I forbindelse med lekkasjene fra Nasjonal transportplan 2018-2029, har statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering fortalt om en rekke kommende veiprosjekter landet rundt. Selv om klimagassutslippene fra veitrafikken øker.

På vei mot høyutslippssamfunnet

I alle fylker unntatt Finnmark, er utslippene fra veitrafikken på vei opp. Regjeringen svarer med mer veibygging.

 

Det er en ny oversikt fra Statistisk sentralbyrå som viser at utslippene av klimagasser fra veitrafikken, er på ville veier over hele landet.

Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2, metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.

I Finnmark var utslippene av klimagasser like store i 2015 som i 2013.

Selv i Akershus og Oslo, som etter hvert har et betydelig antall elbiler, økte utslippene.

Heller ikke et godt utbygd kollektivsystem i disse to fylkene, klarte å forhindre det.

Utslippene økte mest fra tungtrafikken i Oslo og Akershus, men også lette kjøretøy bidro samlet sett til en vekst i utslippene mellom 2013 og 2015 i landets to mest folkerike fylker.

Les også: 1 billion kroner til transport

Veitrafikken øker

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, forklarer den klimafarlige utviklingen enkelt og greit med mer bilkjøring.

Dette bekreftes av Vegtrafikkindeksen 2016, utgitt av Statens vegvesen. Her går det fram av det var 0,6 prosent mer trafikk i 2016 enn i 2015. Størst var trafikkveksten i Trøndelag med 1,4 prosent. På folkerike Østlandet økte trafikken med 0,9 prosent.

– Det at veitrafikkens klimagassutslipp fortsetter å vokse skyldes at trafikkveksten utligner effekten av ny teknologi, som elbiler og biler med lavere drivstofforbruk, påpeker Schlaupitz.

Han anbefaler følgende medisin for å unngå en videre vekst i utslippene:

– For å hindre dette må den kommende nasjonale transportplanen trekke opp klarere mål for transportomfanget. Vi har i dag et nullvekstmål for de større byene. Dette målet bør skjerpes slik at det blir en transportreduksjon der. Resten av landet bør få et nullvekstmål.

– Hvordan skal regjeringen få til dette?

– For å få til det kan vi ikke bygge mer motorveier som stimulerer til mer trafikk, og som begrunnes nettopp med at trafikken skal økes. Veldig mange veiplaner må nedskaleres, svarer Schlaupitz.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nye veiprosjekter

Men «nedskalering» er ikke akkurat det mest treffende ordet for å beskrive regjeringens seneste utspill på veifronten.

I forbindelse med Nasjonal transportplan for 2018-2029 har regjeringen tvert imot reist land og strand rundt for å fortelle om nye, gedigne veiprosjekter.

Dette er noen av dem, ifølge en oversikt utarbeidet av NTB:

* E8 i Ramfjord i Troms skal bygges ut.

* Det blir ny ringvei øst mellom Arna og Vågsbotn nord for Bergen.

* Det blir ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn i Hordaland.

* Det blir utbygging av E18 i Vestkorridoren i Akershus.

* Det blir ny firefelts E18 mellom Retvet og Vinterbro i Akershus.

* Det settes av milliarder til ferjefri E39 mellom Ålesund og Kristiansund i Møre og Romsdal.

* 8,7 milliarder skal brukes på den 150 kilometer lange Hålogalandsveien i Nordland og Troms.

* En halv milliard skal brukes på E39 mellom Myrmel og Lunde i Sogn og Fjordane.

* 1,6 milliarder skal brukes til ombygging av E6 over Kvænangsfjellet i Troms.

Allerede før regjeringen begynte å lekke fra NTP, var det klart hvilken vei det ville gå.

Les også: Nye veier flere år tidligere

Asfaltambisjoner

– Holdningen min er at mellom så store byer som Stavanger-Bergen og Stavanger- Kristiansand, så er det fire felts motorvei du skal ha, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Haugesunds Avis i februar.

Regjeringen kan så langt ikke svare på hva slags klimakonsekvenser de mange nye veiprosjektene kan få.

– Regjeringen kommer tilbake med en vurdering av utslippseffekten når Nasjonal transportplan legges fram før påske, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet.

– Er dere overrasket over utslippsøkningen fra veitrafikken?

– Hovedbildet både nasjonalt og i fylkene er at, til tross for en kraftig økning i antallet personbiler de siste årene, har utslippene vært ganske stabile. Det er oppmuntrende, og viser at regjeringens elbilpolitikk begynner å få effekt. Når det gjelder varebiler og tunge kjøretøy, har de økt sine utslipp noe.

Lunde sier også at «transportsektoren vil måtte ta en betydelig del» av utslippsreduksjonen på 40 prosent innen 2030.

Les også: – Vi er nødt til å skrinlegge planlagte veiutbygginger