Nyheter

Ekstra lærere til Oslo øst

Da skolene startet opp i fjor høst, fikk seks skoler ekstra lærere. Fra neste skoleår blir ytterligere 28 østkantskoler med. Lærerne skal gi intensivoppfølging i lesing, skriving og regning.

Se hvilke skoler som får flere lærere i bunnen av saken.

Byrådet har innført nye mål for Osloskolen, der det ene sier at «alle elever skal utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet».

Les også: Dramatisk for Osloskolen

Rettesnor

Med det målet som rettesnor, har byråd for oppvekst- og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) satt i gang programmet «MerLæring 1–4» på barneskoler som de vet trenger flere lærere for å nå målet.

– Vi bruker lærerne til å gi elever som blir hengende etter intensivoppfølging i små grupper, og håper det kan bli en modell for hele Osloskolen, sier byråden.

– Det er en normalsituasjon at mange elever vil trenge ekstra oppfølging i kortere eller lengre tid, men det trenger ikke å bety at de skal ha spesialundervisning. Derfor ansetter vi nå flere lærere som utelukkende skal følge opp elever i lesing, skriving og regning de første skoleårene. Tilbakemeldingene fra skolene som har hatt dette et halvt års tid er gode. Etter intensive læringsgrupper hvor elevene har fått øvd seg, deltar de nå på lik linje med sine medelever, sier Tellevik Dahl.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Innenfor kravene

– Fram til jul hadde vi en lærer, som nå har gått av med pensjon, som hele høsten bare hadde små mattegrupper på de laveste trinnene. Hun drillet elever som hadde huller i kunnskapene i perioder på rundt 20–30 minutter. Matte er et fag hvor man må bygge sten for sten. Du må forstå noen prinsipper før du kan lære noe mer i faget. Hvis man mister noe der, som for eksempel på grunn av språket, så blir følgene veldig store. Disse elevene har hatt en veldig stor og god utvikling, sier rektor Henriette Randsborg på Trosterud skole.

– De elevene som i fjor scoret under det som var kritisk grense på statlige kartleggingsprøver, fikk tilbud om intensive kurs i lesing og regning. Nå presterer de aller fleste godt innfor kravene, skyter undervisningsinspektør Nils Otto Steen-Utheim inn.

Til skoleåret 2016–17 ble seks skoler med i programmet, og til skoleåret 2017–18 blir ytterligere 28 skoler med.

Alle på østkanten.

– Det er der behovet er størst, sier Tellevik Dahl.

Skolene får to til fem ekstra lærere, totalt 112 lærere, og faglig oppfølging fra fem tidlig innsats-veiledere. Lærerne kommer i tillegg til lærere som ansettes som følge av at lærere slutter eller vekst i elevtallet

Mandag var hun på besøk på Trosterud skole, og overbrakte nyheten om at de nå kan lyse ut fire nye stillinger.

– Jeg gleder meg til å bli flere, sier lærer Kristin Gundersen, som siden i fjor høst har hatt en «prøvestilling» på Trosterud skole. I deler av stillingen sin har hun gitt elever på 1. og 2. trinn intensive kurs i lesing og regning for å øke deres kompetanse.

– Det drøye halve året vi har vært igjennom har gitt resultater. Elever som får denne ekstrainnsatsen er motiverte, og ivrige etter å lære, sier hun.

Les også: Full pott til osloelevene

Ord på P

Denne uka er bokstaven «P» ukens ord, og etter litt klønete åpningsspørsmål fra journalisten i starten, tødde de opp, da de fikk spørsmål om ord som begynte på «P».

– Pølse, paraply, penger, pus, purre, pelle, kommer det fort fra ungene.

– Det er lærere som utgjør forskjellen ute i klasserommene, og som kan sikre at elevene får den oppfølgingen de trenger. Men da må vi ha nok av dem – og spesielt på skoler som vi vet har mange elever som trenger noe ekstra. På flere av Osloskolene er det helt nødvendig at vi topper laget rundt elevene om de skal få de samme mulighetene som elever i andre deler av byen, sier byråden.

Debatt: «Testing er blitt det viktigste i Oslo-skolen»

Her er skolene som får ekstra lærere:

Oversikt over nye lærere

Bjørndal skole   5

Mortensrud skole           5

Tøyen skole       5

Vahl skole           5

Rommen skole 5

Veitvet skole     5

Klemetsrud skole            2

Lusetjern skole 2

Prinsdal skole    4

Seterbråten skole           3

Toppåsen skole               3

Gamlebyen skole            3

Rustad skole      4

Ellingsrudåsen skole      4

Furuset skole    3

Gran skole          2

Haugen skole    3

Haugenstua skole           3

Jeriko skole        2

Lindeberg skole               3

Lutvann skole   3

Skjønnhaug skole           2

Stovner skole    3

Trosterud skole               4

Tveita skole       2

Vestli skole        4

Ammerud skole               4

Grorud skole     3

Lakkegata skole               3

Linderud skole  3

Nordtvet skole 3

Rødtvet skole   3

Svarttjern/Bjøråsen skole           2

Bjølsen skole     2

Nyeste fra Dagsavisen.no: