Nyheter

Kastanjene råtner i Bygdøy allé

Planene for Bygdøy allé har vært mange og trekker stadig ut i tid, uten at noe er blitt gjort. I mellomtiden har kastanjetrærne råtnet på rot. Nå ønsker Oslo Frp en plan for å bevare trærne, samtidig som de vil skrote trikkeplanene.

Da Jens Book Jensen for første gang sang om kastanjene i Bygdøy allé på 50-tallet, var det en staselig alle han sang om.

Men stadig mer trafikk har ført trærne inn i en langsom død.

– Derfor fremmer jeg i dag et forslag til bystyret på vegne av Oslo Frp om bevaring av kastanjetrærne, og at de skiftes ut med nye kastanjetrær etter behov, sier Camilla Wilhelmsen til Dagsavisen.

I dag består alleen av 152 trær, hvorav 56 av de opprinnelige 230 trærne fortsatt lever.

Les også: Krangler om sykkelvei på Bygdøy

Engasjement

Det er et stort lokalt engasjement for å bevare Bygdøy allé slik den fremstår i dag. De ønsker ikke trikk i Bygdøy allé, som det anbefales i en konsulentutredning laget av Norconsult på oppdrag fra Bymiljøetaten. Skarpsno, Gimle og Frogner vel har lagt ned et grundig arbeid i å fremme bevaring.

– På et folkemøte for ett år siden sa eksperter at mange av dagens trær kan leve i 50 år til. Derfor mener vi at disse trærne bør få stå. Velforeningen har godtatt at de trærne som må byttes ut, byttes ut med andre typer trær, som rogn, sier leder for velforeningen, Audun Engh til Dagsavisen.

– Det virker som om kommunen ønsker å fjerne alle trærne i Bygdøy allé, siden det er et tidsspørsmål før alle dør. Det er laget en utredning om Bygdøy alles framtid, hvor det anbefales å følge opp Ruters forslag om å flytte trikketraseene som i dag går i Frognerveien og i Drammensveien til Bygdøy allé. Da må trerekkene flyttes nærmere husveggene. Det kan nesten virke som at de sier at trærnes tilstand er verre enn den er, for å rydde plass for trikken i Bygdøy alle. Vi ønsker å beholde både trærne og trikkene der de er i dag, sier han.

Les også: Hvordan skal Bygdøy allé se ut?

Vansmektet

Bygdøy allé er en av Norges mest berømte alleer og fremste strøksgate for bydel Frogner. Kastanjetrærne er en historisk meget viktig del av alleen og har fått et styrket vern etter at byantikvaren satte trærne på Gul liste.

– Bygdøy allé har dessverre blitt vansmektet gjennom mange år. Alléen er trafikkåre også for utenbys busser, og sterk salting og tung busstrafikk har vært skadelig for trærne. Dessverre har det etter at en del trær er blitt felt, fremkommet uheldige vurderinger om at alle trærne må skiftes ut for å bevare de. Det er både uakseptabelt og unødvendig å skulle felle levedyktige trær, og det er hele traseen med gateløp, nåværende trerekker og fortau som foreslås bevart slik hele traseen fremstår i dag, sier Wilhelmsen.

Les også: To damernekter å gi seg ikke i kampen for Ruseløkka skole. Men den blir revet.

Busser

Alle regionsbussene ble flyttet vekk fra Bygdøy allé ved årsskiftet. I dag er det 16 avganger i hver retning per time på hovedstrekningen mellom Solli og Olaf Kyrres plass.

– Det er på høy tid at Bygdøy allé settes i stand slik at Frogner, byen og landet får tilbake den ærverdige og flotte alléen slik den fremsto da Jens Book Jensen fremførte sangen til ære for vår alles Bygdøy allé. Dette krever planmessig vedlikehold med systematisk og grundig trepleie for lengst mulig bevaring av eksisterende trær, avvikling av gaten som kollektivgate for utenbys busstrafikk, samt en generell oppgradering av alléen, sier Camilla Wilhelmsen.

Tidligere byråd for næringsutvikling Per Klausen (Ap), mener trikken må gå der den går nå.

Noe han sa i et intervju med Dagsavisen i mai i fjor.

–  Noe annet vil være et stort skritt tilbake for et byråd som kaller seg grønt, sier Klausen.

– Det mange kanskje glemmer i det hele, er at dette er et boligområde, sier partifelle og nestleder Ole Jacob Kjendlie i Bygdøy Frogner Arbeiderparti om forslaget om å flytte trikken fra Frognerveien og Drammensveien til Bygdøy allé.

Kjendlie som også sitter i bydelsutvalget mener trikken fortsatt må gå i Drammensveien og Frognerveien.

Nyeste fra Dagsavisen.no: