Nyheter

Oslos verste datasystem?

Oslo kommune betaler ut bostøtte gjennom et system som når som helst kan slutte å virke.

1 av 2

Sapo. De fire bokstavene håper nok byråd Inga Marte Thorkildsen at hun ikke hører så ofte framover. Sapo er nemlig navnet på IT-systemet som betaler ut bostøtte og boligtilskudd til over 9.000 Oslo-folk. Og alle frykter dagen det plutselig slutter å virke.

En ny rapport fra Kommunerevisjonen kan nemlig ha gitt byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester en kraftig hodepine. Rapporten maler et fryktelig bilde av IT-systemet.

Store utfordringer

Blant konklusjonene i rapporten er følgende:

«Oslo kommune har i lengre tid hatt store utfordringer med SAPO.»

«Risikoen for at systemet skal slutte å virke vurderes som stor og økende.»

«Stor avhengighet av nøkkelpersoner i Velferdsetaten.»

«Ovennevnte svakheter har vært kjent for berørte virksomheter.»

Kommunerevisjonen er klokkeklar, og tegner bilde av et system som burde ha vært erstattet for lenge siden.

Kan slutte å fungere

– Det er alvorlig, sier kommunerevisor Unn Helen Aarvold til Dagsavisen.

– Det er en risiko for at systemet skal slutte å fungere, forteller hun.

Men hva som bør gjøres med systemet er et politisk ansvar, ikke revisorens.

– Vi kommer med våre konklusjoner, så er det mottaker som må gjøre sine vurderinger, sier hun.

– Det er et gammelt system som har en del svakheter. Så har kommunen en mulighet til å kjøre med den risikoen og ha kompenserende kontroller, legger hun til.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Nyttårssystem

Sapo er et datasystem som først ble satt i drift for 17 år siden, 1/1-2000. Det er et internt system som brukes av bydelene og noen etater i Oslo. Systemet blir overfor Dagsavisen omtalt som pill råttent. Allerede i 2013 ble det utviklet et tilleggssystem som skulle løse noen av problemene med Sapo, men fortsatt kjører selve systemet, og fortsatt kan det når som helst slutte å virke.

«Man har mistet oversikten over systemet», skriver Kommunerevisjonen. «Det er ikke aktuelt å gjøre endringer i SAPO i dag da dette er ansett å være for risikofylt».

Det er også blitt avdekket feilsituasjoner med kjøringer i programmet som har ført til at bostøtte ikke er blitt utbetalt til riktig tid.

Les også: Fire av fem i Oslo velger akademiske fag

Skulle vært erstattet

– Vi er klar over at Sapo er overmodent for utskiftning.

Det sier byrådssekretær Benjamin Endré Larsen i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester til Dagsavisen.

– Det jobber vi med å finne en løsning på, legger han til.

Han forteller videre at det er komplisert å finne en løsning, både fordi det koster penger og fordi det er mange ulike systemer som skal koordineres.

– Har dere planen klar?

– Vi har ikke planen klar for å bytte ut Sapo. Men vi har en beredskapsplan, dersom vi skulle få et akutt sammenbrudd, sier han.

Hva skjer ved krasj?

Om systemet skulle slutte å virke er det ikke automatisk sånn at bostøtten ikke vil bli utbetalt. Det skal være gjennomførbart å betale ut det samme til hver enkelt mottaker som vedkommende fikk sist måned, mens systemet fortsatt fungerte. Spørsmålet er hvor lang tid en unntakstilstand vil vare.

Allerede i starten av 2015 ble det offentliggjort en intensjonskunngjøring, hvor IT-selskapet Kantega AS fikk oppdraget å lage et nytt system som skulle erstatte Sapo. Men det endelige startskuddet ble ikke gitt, og fortsatt er det ikke satt i gang noe prosjekt for å fornye systemet.

Kantega er også selskapet som i dag må rykke inn og redde dagen om det skulle skje noe med Sapo. Men som kommunerevisjonens rapport skriver: «Det eksisterer ikke lenger vedlikeholdsavtale med systemleverandøren av Sapo».

Utdatert teknologi

I avtalen mellom Kantega og Oslo kommune står følgende:

«SAPO er et vanskelig forvaltbart system. Det kan ikke installeres, bygges eller endres, det er en utdatert teknologi og dårlig dokumentert.»

Og videre: «Datakvaliteten er så dårlig at alle løsninger som bruker databasen må kompensere med unødvendig komplisert og ikke gjenbrukbar logikk. Databasen er kompleks, mangler dokumentasjon og den bør ikke endres eller prøve å forbedres».

Kantega AS vil ikke uttale seg til Dagsavisen i denne saken og viser til taushetsplikt overfor kunden.