Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), ønsker at flere skal velge yrkesfag.

Vil selge yrkesfag

Mens en av to elever velger yrkesfag etter grunnskolen i landet som helhet, gjør bare en av fem elever i Oslo det samme. Nå legger byrådet fram en strategi for å få flere vekk fra akademisk utdanning og over til yrkesfag.

 

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet er det 25 flere innvilgede læreplasser i 2016 enn i 2015 og 470 flere enn i 2014.

Søkerne i Oslo har hatt størst lykke med søknadene. Der har 80 prosent fått innvilget kontrakt, mens Østfold har den minste andelen godkjente kontrakter. Der er 56 prosent av kontraktene innvilget.

Før jul la byrådet fram strategien «Yrkesveien», som skal få flere elever til å velge yrkesfag.

Les også: Stiller knallstrenge lærlingkrav

Problem

– Det er et stort problem at så få elever i Oslo velger yrkesfag. Mange i Oslo har foreldre med høy utdannelse, men hos mange sitter det nok langt inne å anbefale barna en annen yrkesvei enn den akademiske, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Dagsavisen.

– I dag får de fleste sitt første møte med valgene videre først i 10. klasse. I strategien legger vi opp til at dette nå skal skje allerede i barneskolen. Vi vil også invitere foreldre til barn i 8. klasse til en «workshop» hvor de får vite mer om yrkesfag, sier Tellevik Dahl.

Barnas skolevalg etter grunnskolen skjer som oftest sammen med foreldrene ved kjøkkenbordet.

– Det er derfor vi trenger å informere foreldrene. Mange vet ikke om hvilke muligheter som er der og mange går glipp av spennende yrkesveier, sier byråden.

– Mange tror også at yrkesfag er en blindvei. Men et fagbrev gir også mange muligheter videre på universiteter og høyskoler, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Lærlinger

Over utdanningsprogrammene er det varierende innvilgelsesandel. Kjemiprosessfaget er fagområdet med flest innvilgede lærekontrakter, med 88 prosent, mens dataelektronikerfaget har færrest innvilgede søknader, der bare snaut halvparten av søknadene er innvilget, skriver NTB.

De fleste søknadene er sendt inn i Rogaland og Hordaland, mens Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Finnmark er fylkene med færrest læreplassøkere.

De 170 søkerne fra medier og kommunikasjon, gjør det til faget med færrest søkere.

I Oslo er det krav om at ved kommunale byggeprosjekter skal det minst være 10 prosent lærlinger.

– I Oslo er det stor bevissthet rundt dette, og i tredje kvartal i fjor hadde vi flere lærlingplasser enn i hele 2015, sier Tellevik Dahl.

– Oslo vokser. Bare de neste årene skal vi bygge 3.000 nye barnehageplasser og 10 nye skoler. Derfor trenger Oslo yrkesgrupper som blant annet murere, snekkere og barne- og ungdomsarbeidere, sier byråden.

Les også: NHO vil hente lærlinger hit