Nyheter

Vedtok å selge praktbygget Deichmanske til staten, men de vil ikke ha det

Når det nye regjeringskvartalet er ferdig, vil bygningen som i dag huser Deichmanske bibliotek ligge midt i, noe bystyret mener setter begrensninger for framtidig bruk.

Onsdag vedtok bystyret å selge bygget til staten.

Men staten vil ikke ha Deichman.

– Det er ikke aktuelt å benytte Deichmanske i forbindelse med nytt regjeringskvartal, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Dagsavisen.

Les også: Bystyret vedtok å selge praktbygget Deichmanske: Unnskyld, hva var det egentlig som skjedde?

Bør forhandle

«Oslo kommune mener bygningen som i dag huser Deichmanske hovedbibliotek må inngå som en del av regjeringskvartalet. Staten må gå inn i forhandlinger med Oslo kommune med sikte på kjøp eller makeskifte. Det bør også vurderes å inkludere OBOS-byggene på Hammersborg i det nye regjeringskvartalet. OBOS kan eventuelt tilbys R6 i bytte», heter det i vedtaket fra bystyret.

Så tidlig som i 2001 vedtok Oslo kommune å bygge et nytt hovedbibliotek på Vestbanen. I 2007 signerte Oslo kommune og Statsbygg en kontrakt for overdragelse av kulturhustomta på Vestbanen.

I 2008 la Byrådet i Oslo og Kulturdepartementet fram planer om at kommunen selger tomten tilbake til Staten, som vedtok å bygge det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design der. Deichmanskes nybygg blir nå reist i Bjørvika like ved Operahuset og det nye Munch-museet.

– Vi mener at på grunn av sikkerhetsmessige forhold i det nye regjeringskvartalet, vil ikke Deichman-bygningen være aktuell til publikumsmessige formål, sier Guri Melby (V) til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Foreslått før

Da Venstre satt i byråd var forslaget også oppe, men da uten å få flertall.

Tidligere har det vært foreslått å bruke bygget til kulturformål. Andre har foreslått å bruke det til en mathall.

– Dette er en ærverdig gammel bygning, som vil passe godt til statlige formål. Det kan brukes som representasjonsbolig, eller kanskje som statsministerbolig. Mulighetene er mange, sier Guri Melby.

Byantikvar Janne Wilberg mener at bygget bør ses på som en naturlig del av det nye regjeringskvartalet.

– Det er et komplisert bygg med store saler og magasiner. Det som er viktig er at bygget ikke blir solgt til private, og at bygget videreutvikles. Et annet poeng, uansett hvem som eier det, er at det blir en bruk som henvender seg til folk, sier Janne Wilberg.