Nyheter

Ber Høie droppe fiaskoprosjekt

Høyre må vise ansvar og skrinlegge Frps mislykkede prestisjeprosjekt om statlig finansiering av eldreomsorgen, refser Ap.

REFSER: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tove Karoline Knutsen, mener helseminister Bent Høie vise lederskap, og overkjøre Frp i saken om statlig finansiering av eldreomsorgen. Frp fikk gjennomslag for et forsøksprosjekt som så langt har floppet fullstendig.

– Det er utrolig at regjeringen har latt dette gå så langt. Prosjektet burde vært avvikla da man så at nesten alle kommunene trakk seg. I stedet velger man å holde prestisjen varm, og la prosjektet gå sin skeive gang, sier stortingsrepresentant for Ap, Tove Karoline Knutsen.

I årevis har statlig finansiering av eldreomsorgen vært en av Frps fanesaker. Og i forrige statsbudsjett fikk de gjennomslag for en forsøksordning der 20 kommuner skulle la staten betale for eldreomsorgen.

Siden da har problemene ballet på seg. En etter en trakk kommunene seg fra prosjektet, da de så at de tapte store summer på å la staten ta ansvaret. 156 millioner kroner seinere er det bare seks kommuner igjen.

Les også: Staten må bla opp

Lederansvar

At kommunene sier nei bør få konsekvenser, mener Ap, som nå ber helseminister Bent Høie overkjøre regjeringspartneren.

– Jeg mener helseministeren svikter i sitt lederansvar. Hvorfor i all verden bruker regjeringen tid og ressurser på et dyrt og byråkratisk prosjekt som kommunene overhodet ikke vil ha? Svaret er at man viker unna og lar FrP få viljen sin, selv om prosjektet ikke duger.

I forrige uke at Frps eldregeneral Bård Hoksrud var ute i Dagsavisen og forsvarte forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg. Han la heller skylda på resten av stortingsflertallet som ikke ønsket å innføre prosjektet som en nasjonal ordning.

– Det store problemet er at kommunene ikke har kunnet velge modell for finansieringen. Det er påtvunget av Frp. Det er et byråkratisk rigga forsøk hinsides all verdens fornuftig tankegang. Vi kan ikke ha det sånn at det er staten som skal styre alle detaljene i omsorgsarbeidet, sier Knutsen.

Hun mener at de 156 millionene som er satt av til ordningen kunne blitt brukt langt mer effektivt, for eksempel til 150 nye omsorgsplasser eller 240 årsverk i eldreomsorgen.

– Og sånn går no dagan

Et av argumentene til Hoksrud er også at en statlig finansiering vil sørge for likebehandling av pleietrengende eldre i Kommune-Norge.

– Det nytter ikke hva Bård Hoksrud sier. Kommunene har fått bekreftet at de taper penger på dette. Det er jo i realiteten ikke en statlig finansiering, slik man på lovte på forhånd. Staten gjør et uttrekk fra kommuneramma, og så får man tilbakebetalt ut fra Det er en statlig sats, som kommer med enorme rapporteringskrav. Det blir det ikke bedre omsorg av. KS har også sagt at med så få kommuner kan vi ikke lære noe av prosjektet. Det er en fullstendig kollaps, sier Knutsen, før hun legger til:

– Og Frp sier selvfølgelig at alt er Ap sin skyld. Og sånn går no dagan, kommenterer representanten fra Troms.

Følg Dagsavisen på

og

!