Nyheter

Stian Berger Røsland trekker seg helt ut fra politikken

Den tidligere byrådslederen syntes det ble for komplisert å kombinere full jobb med plass i bystyret.

###

Av Stian Fyen.

– Jeg har jobbet utenfor rådhuset i trekvart år nå, og jeg opplever kombinasjonen som mye mer krevende enn jeg hadde forestilt meg på forhånd. Dette har blitt et helt nytt liv sammenlignet med det jeg har hatt de siste 16 årene, da jeg har hatt ulike heltidsverv på Rådhuset. Det ble rett og slett mer komplisert enn jeg hadde sett for meg.

Etter at tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H) tapte valget i fjor, varlset han at han var ferdig som heltidspolitiker. Han ga stafettpinnen videre til tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg, og endte opp som et helt ordinært bystyremedlem.

Men nå ønsket han å trekke seg helt ut fra politikken, og søkte om avskjed fra vervet som bystyrerepresentant.

LES OGSÅ: «Jeg er opptatt av å være respektfull. Men nå får det hælen døtte meg holde».

– Å starte i ny jobb med blanke ark ble mye mer komplisert enn jeg nok trodde på forhånd. Jeg har merket at det har blitt for mye forfall til møtene, og jeg syntes ikke jeg har fått gjort den jobben jeg burde gjøre. Da kom jeg fram til at det var riktig å be om nåde, sier Berger Røsland, som ved siden av politikervervet jobber i advokatfirmaet Selmer.

Ordførerens nei

Saken ble behandlet i bystyret onsdag, men det var langt fra alle som godtok avskjedssøknaden. Blant dem som mente Berger Røsland ikke burde få ja på søknaden sin, var ordfører Marianne Borgen

– Å gi fullt fritak for hele perioden er en svært alvorlig handling sett i lys av at vi alle er valgt av folket. Derfor mener vi at vi skal ha en streng praksis på dette. Vi foreslår at han får permisjon så lenge han innehar stillingen han har nå, sa hun fra talerstolen i Rådhuset. 
Harald Nissen, gruppeleder for MDG, mente også at kombinasjonen med full jobb og bystyremedlem var vanskelig for de fleste, ikke bare advokater.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Gruppeleder for Frp, Carl I. Hagen mente derimot at Berger Røsland burde få lov til å få permisjon fra vervet hele perioden. 

– Vi må ta inn over oss at det av og til er forskjell på folk. Alle er medlemmer av bystyret, men en som i mange år har vært byrådsleder kommer inn i en spesiell situasjon, sa Hagen, samtidig som han presiserte at det på Stortinget er svært strenge regler for når en folkevalgt representant kan få la vær å ta vervet.

Den formuleringen fikk flere bystyrerepresentanter til å steile.

– Det er i boka «Animal Farm» at det uttales at «alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre». Det var ment som en advarsel mot Sovjetkommunismen i sin tid. At prinsippet nå fremmes av Frp, partiet for folk flest, er i så måte interessant, sa gruppeleder for Rødt, Bjørnar Moxnes.

Gjorde så godt jeg kunne

I tillegg til stemmene fra Høyre, Frp, Venstre og KrF, sørget Arbeiderpartiet for at Berger Røsland fikk innvilget permisjon for resten av perioden. SV, MDG og Rødt stemte mot, og ville heller gi han er midlertidig permisjon så lenge han har jobben han har i dag.

LES OGSÅ: Redder stumpene av gratis kjernetid.

Hovedpersonen selv sier han forstår det er skuffende at han slutter som politiker etter at han både fikk tillitt fra Høyre og ti-tusenvis av velgere under kommunevalget i fjor.

– Jeg har forståelse hvis noen opplever det som skuffende at jeg ikke kunne fullføre dette. Jeg kan ikke annet enn å be om forståelse for det. Jeg har gjort så godt jeg kan, men opplever ikke at jeg fikk gjort en god nok jobb i bystyret, sier han.