Nyheter

Bedre enn fryktet

Deler av Nedre Foss gård ble totalskadd under en brann 30. desember. Allerede i dag er eieren i gang med gjenoppbyggingen.

Bilde 1 av 2

Onsdag ettermiddag var Dagsavisen på branntomta, sammen med byantikvar Janne Wilberg.

– Bildet er bedre nå, enn da vi så brannen, sier hun.

LES OGSÅ: Historisk Oslo-bygg delvis totalskadd i brann

Befaring

Da hadde byantikvaren, sammen med Plan- og bygningsetaten, og eier Christian Ringnes i Eiendomsspar hatt en befaring tidligere på dagen.

– Det bildet vi så da, var bedre enn på brannatten, da vi var usikre på om noe kunne reddes, sier Janne Wilberg, som selv var vitne til brannen.

Først etter 13 timers iherdig arbeide, kunne brannvesenet si at de hadde kontroll på brannen.

I dag er hele området sperret av, og et par utbrente piper, presenninger på taket, plater i vinduene og utbrente materialer vitner om brannen rett før nyttår.

Men inne i bygget er det full virksomhet med opprydding og sikring.

Ros

– Vi må gi eieren en uforbeholden ros. De har vært veldig raske med å begynne opprydding og sikre tomten. Etter brannen var det 30 centimeter med vann i kjelleren. Den har de allerede fått tømt, og tørket opp, sier byantikvaren til Dagsavisen.

– Vi håper at det er så mye tilbake, at vi kan beholde mye av det opprinnelige. Det er aldersverdien som gir stedet sjel, sier hun, og kikker bort på den nedbrente delen.

Christian Ringnes var allerede brannatten veldig klar på at dette skulle bygges opp igjen raskt.

– Vi har eid den eiendommen i cirka 20 år. Bygningen ble restaurert ferdig i mai og ble en veldig populær restaurant. Jeg håper at mest mulig blir stående slik at vi kan bygge opp igjen, fortalte Ringnes til NTB brannatta.

Nå har de, med godkjenning fra Plan- og bygningsetaten, og Brann- og redningsetaten, fått tillatelse til å starte med opprydning og sikring av restverdier.

50 millioner

Mye av anlegget var ferdig oppusset for rundt 50 millioner kroner, og sto ferdig i mai i fjor.

Stedet har også et eget mikrobryggeri.

Den restaurerte hovedbygningen er opprinnelig fra 1802, og er Grünerløkkas eldste bygning,

I dag er store deler av Nordre fløy totalskadd.

– Bygget er ikke fredet, men regulert for bevaring. Så i prinsippet er det bare eksteriøret som er vårt ansvar, sier Janne Wilberg.

Dette skrev Byløvene om den nye restauranten Nedre Foss Gård tidligere i år

Godt samarbeid

– Det gleder en antikvars hjerte å se at eieren er så opptatt av å få dette raskt opp igjen, legger hun til.

På loftet, der brannen fikk tak, var det ikke sprinkleranlegg.

– Det er det ikke normalt. Men det vi vet nå, er at hadde man ikke hatt sprinkleranlegg, hadde man ikke klart å redde såpass mye av den bortre delen av hovedfløyen, – og i sørfløyen, sier hun.

– Vi har et godt samarbeid med Brann- og redningsetaten, og vi har samtaler med dem om hvordan politikk vi skal ha ovenfor brannsikkerhet. Steder med restaurantvirksomhet er en av de utsatte virksomhetene. Og i dag er det blitt mer og mer vanlig med «åpne» flammer på kjøkkenet, sier hun.

Byantikvaren er opptatt av at dette ikke skal skje igjen.

– Det er Brann- redningsetaten, og Plan og bygningsetaten som setter standarden for brannsikring ut ifra det vi har av lovverk. Men det er viktig å ha ekstra oppmerksomhet på dette, sier hun.

I området mellom Mathallen og Nedre Foss gård er arbeidet med å anlegge en park godt i gang.

Området kommunen har ekspropriert for å anlegge parken er 9,8 dekar stort. Byrådet har foreslått bevilgninger til anlegg av parken for 2015 og 2016 med 15 millioner kroner hvert av årene, og ferdigstillelse i 2017.

– I tillegg vil eieren gjenskape den gamle Barokkhagen som lå her før, sier byantikvar Janne Wilberg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: