Nyheter

Gratis prevensjon i tre bydeler

Med blant annet KrF på laget, fikk Rødt gjennomslag for at to nye bydeler skal være med i et forsøksprosjekt med gratis prevensjon til unge kvinner.

Bjørnar Moxnes (Rødt) er glad for at ungdomsklinikken Sex og samfunn slipper å legge ned dagtilbudet. Her med Maria Røsok og Tore Holte Follestad fra Sex og samfunn. Foto: Arne Ove Bergo.

Det ble flertall i finanskomiteen i Oslo for å utvide forsøksprosjektet man i dag har i bydel Grünerløkka med gratis prevensjon til kvinner mellom 20 og 24 år. Forsøksprosjektet for forebygging av uønskede graviditeter og aborter skal få to millioner kroner i tilskuddsmidler slik at det kan fortsette neste år. To nye bydeler skal være med.

I fjor gikk Arbeiderpartiet sammen med Rødt inn for dette, mens de borgerlige var i mot. Men i år ville ikke de nye partiene som sitter ved roret i Oslo være med. Derfor søkte Rødt støtte hos de borgerlige og fikk blant annet med seg KrF på å sørge for gratis prevensjon for unge kvinner i tre Oslo-bydeler.

Forebygging av uønskede svangerskap og abort er en av KrFs kjernesaker. 
 Det er vel forskjell på å sitte i posisjon og i opposisjon, sier Bjørnar Moxnes lakonisk.

 Det viktigste for meg er at prosjektet utvides. Oslo er på abort-toppen i Norge. Det er mange unge kvinner som blir uønsket gravide. Tilsvarende prosjekter i Tromsø og Hamar har vist at antall uønskede graviditeter gikk ned med det halve.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

To nye bydeler

Moxnes sier at det blir opp til byregjeringen å bestemme hvilke to nye bydeler som skal med i prosjektet.

– Dette er også et forskningsprosjekt, der man skal undersøke effekten av å gi gratis prevensjon. Da blir det håpløst å bare ha med en bydel. Man må ha med flere for å få et representativt utvalg. Derfor vil det være lurt også å ha med hvertfall en bydel med mange med minoritetsbakgrunn. Forskning viser at minoritetskvinner oftere gjennomfører svangerskapsavbrudd en norskfødte.

I tillegg til to millioner til forsøk med gratis prevensjon, fikk ungdomsklinikken Sex og samfunn ikke 650.000 kroner mindre slik det lå an til. Her ble alle partiene enige.

– Det betyr at de slipper å stenge tilbudet på dagtid. Det er jeg kjempeglad for, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!