Nyheter

Venstre ville droppe budsjettavtalen

KrF og Venstre skilte lag i det borgerlige samarbeidets mest kritiske timer. Det kunne endt med borgerlig kaos.

Etter flere lange uker med forhandlinger, leverte regjeringspartiene sitt siste budsjettilbud til Venstre og KrF fredag 20. november. Etter det Dagsavisen forstår, var tilbudet var utformet som et ultimatum, og fristen for å bli enige rant ut klokken 12. dagen etter. Hvis tilbudet ble avvist, ville det kaste det borgerlige samarbeidet ut i krise.

Samme dag hadde Venstre gruppemøte. Her satte de hardt mot hardt.

Vel vitende om risikoen man løp, stemte en enstemmig gruppe imot budsjettilbudet.

Venstre-leder Trine Skei Grande måtte pent ringe regjeringen og informere om at de vendte tommelen ned til forslaget. Etter det Dagsavisen kjenner til, skapte det åpenbart skuffelse og misnøye i regjeringspartiene.

LES OGSÅ: Venstre varsler mer avgiftsbråk

KrF «reddet» regjeringen

I KrF var tonen en annen: Selv om mange ikke var fornøyde med budsjettet, var de ikke villige til å felle regjeringen, som kunne blitt konsekvensen – hvis både KrF og Venstre nektet å støtte regjeringas budsjett.

KrF opplevde at de fikk såpass mange av sine krav innfridd, at det ville være vanskelig å ikke støtte budsjettet, uten å fremstå som om man var mer opptatt av spill enn styring. Etter det Dagsavisen erfarer var det også andre beveggrunner i KrF: Partiet så seg ikke tjent med å kaste regjeringen i en tid hvor Norge preges av økt flyktningtilstrømming, arbeidsledighet og oljekrise. Et annet spørsmål meldte seg også: Hvem skal overta? Få i KrF kunne tenke seg å gå inn i en høyre-sentrum mindretallsregjering, med et Frp i opposisjon på Stortinget.

Derfor var KrFs holdning at hvis man ikke ble tilfreds med budsjettet, ville man likevel støtte det subsidiært i Stortinget. Sagt med andre ord: KrF var villig til å gi regjeringen flertall for budsjettet slik at den kunne fortsette, selv om partiet ikke støttet alle deler av budsjettet. Eksakt hvordan dette skulle utarte, ble aldri konkretisert utover dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dynamikk

Fredag ettermiddag var situasjonen den at regjeringen hadde flertall for budsjettet sitt, takket vært KrF, en situasjon verken Venstre eller KrF følte seg bekvemme i.

KrF hadde like liten lyst til å være partiet som «reddet» regjeringen, som Venstre hadde lyst til å være partiet som skapte «borgerlig kaos».

På kvelden sendte Venstre inn en ny liste med absolutte krav som de måtte få gjennomslag for, skulle de endre mening.

Etter at gruppa hadde sagt nei, skal dynamikken mellom partiene ha forandret seg: Som Dagens Næringsliv tidligere har omtalt, var det først på fredag ettermiddag at statsminister Erna Solberg involverte seg og forhandlingene ble løftet til partiledernivå. Natt til lørdag ble det jobbet intenst med forslagene fra Venstre, før partilederne og finanspolitikerne møttes i statsministerboligen lørdag. Parallelt forberedte personer i Solbergs stab seg på at de kanskje måtte innkalle til en pressekonferanse hvis man ikke kom til enighet.

KOMMENTAR: Overlevde på overtid

Forpliktet Solberg

Etter et nesten tre timer langt møte, var det klart at regjeringen gikk med på flere forpliktende punkter, som for eksempel at regjeringen skal fremme forslag om grønt skatteskifte, som skal innebære økning av avgifter på utslipp av CO2, mot reduksjoner på andre skatter, som igjen skal føre til betydelige reduksjoner i klimautslippene.

Noe av det som var avgjørende for Venstre, var at også statsministeren forplikter seg til å følge opp det grønne skatteskiftet i en egen arbeidsgruppe.

Etter hva Dagsavisen forstår, ble også rammen for hvor mye KrF og Venstre kunne flytte på, økt med 1/2 milliard kroner. Den mye omtalte flyseteavgiften var ikke en del av sluttforhandlingene, da det var enighet om den allerede tidlig i forhandlingene, får Dagsavisen opplyst.

Mandag 23. november ved 18.30-tida, kraftig på overtid, kom meldingen om at neste års budsjett var i havn.

LES OGSÅ: Hentet milliarder med avgifter

Ingen kommentar

Det er få som ønsker å uttale seg på trykk om Dagsavisens opplysninger. Ingen borgerlige partilederne ville kommentere saken.

– Vi har ingen kommentar til dette, skriver kommunikasjonssjef i Venstre, Jan-Christian Kolstø, i en SMS.

– Det viktigste for oss er at vi forhandlet oss fram til et resultat vi kunne være fornøyd med, utover det har jeg ingen kommentar, skriver Knut Arild Hareide i en SMS.

Dagsavisen har vært i kontakt med Statsministerens kontor, men de hadde ikke hadde anledning til kommentere saken.

– Vi kommenterer ikke det som skjer under forhandlingene, og forhandlingene for øvrig er det Stortinget som svarer på, svarer Jon Georg Dale, statssekretær i Finansdepartementet for Frp.

LES OGSÅ: Beholder rekordhøy oljepengebruk