Nyheter

Trekker 15 saker

– Det er rart at Raymond trekker saker det har vært brei enighet om, sier Høyres nye gruppeleder i Oslo, etter at det nye byrådet trekker minst 15 saker.

1 av 2

Ny byråd i Oslo betyr ny politikk. Etter at Raymond Johansen & co. tok over Rådhuskontorene har de trukket minst 15 saker det gamle byrådet hadde avgitt innstillinger på. Blant annet finner vi saker om utdanning, områderegulering og modernisering.

– Det naturlige er at et nytt byråd med et nytt flertall går gjennom saker som er fremmet, men ikke behandlet. Når vi gikk gjennom sakene som lå der fant vi disse 15 sakene pluss kanskje noen få til, som er av en slik karakter at de er i strid med den politiske plattformen vi har forhandlet fram, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

LES OGSÅ: Dette må du fikse, Raymond!

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Overraskende mange

Høyres nye gruppeleder i Oslo, tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg, sier det er helt naturlig at et nytt byråd trekker en rekke saker, men synes 15 er vel mange.

– Den kanskje mest overraskende saken de trekker er saken om «En moderne kommune», som jeg selv la fram som finansbyråd. Der oppfattet jeg at det var stor enighet mellom kommunen, de ansattes organisasjoner og det tidligere byrådet, sier Lae Solberg.

Saken handler blant annet om hvordan kommunen kan bruke ny teknologi for å skape bedre tjenester og få mer igjen for ressursene man bruker.

– Det er to avsnitt om konkurranseutsetting og OPS (Offentlig-privat samarbeid). Der er det politisk uenighet, og jeg er ikke overrasket over at det nye byrådet trekker det. Men det overrasker meg at de trekker hele saken. De kunne bare endret de punktene, sier Lae Solberg, og legger til:

– Jeg håper det raskt kommer en ny sak om dette. Kommunen trenger å finne bedre og mer moderne løsninger, sier den tidligere finansbyråden.

Les også kommentar: Taperne sutrer og klager (Arne Strand)

Tverrpolitisk enighet

Steen i Ap sier at det er tverrpolitisk enighet rundt en rekke punkter i moderniseringssaka, men at det også er en rekke punkter der de er uenige med det gamle byrådet. Det er grunnen til at de vil se på saka på nytt.

– Det er en del innenfor virkemiddelbruk der vi har et litt annet syn enn det tidligere byrådet, som OPS-løsninger, privatisering, konkurranseutsetting og bruk av konsulenter, sier Steen.

Han understreker at det at de trekker 15 saker ikke er ensbetydende med at sakene skrotes, og at det innen noen dager eller få uker vil komme en ny sak om modernisering av Oslo.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!