Nyheter

Opprusting av Nationaltheatret kan koste 1,9 mrd.

Forslagene til oppgradering av Nationaltheatret har ligget på mellom 1,3 og 4,7 milliarder kroner. Nå rådes kulturministeren til en moderat opprusting.

Bilde 1 av 2

- Nationaltheatret er en av landets viktigste kulturinstitusjoner, og vi vil sørge for at teatret blir rehabilitert på en skikkelig måte. At vi nå får inn en nøkternhet i denne anbefalingen er et viktig signal videre. Jeg imøteser denne nøkternheten og ser veldig positivt på det som blir anbefalt her, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) til Dagsavisen.

Anbefalingene fra utrederne i Metier AS og Møreforsking Molde AS konkluderer med at regjeringen bør velge å ruste opp Nationaltheatrets hovedscene, sørge for en «middels oppgradering» av amfiscenen og ikke gjøre noen endring ved Thorshovteatret. Det betyr en vesentlig mindre opprusting enn det dyreste alternativet som ble vurdert, som ville kostet 4,7 milliarder kroner.

Utrederne mener de dyreste alternativene vitnet om et for høyt ambisjonsnivå for opprustingen, og de anbefaler å bruke mest ressurser på å ruste opp hovedscenen. Totalt vil dette alternativet koste 1,9 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Bekymret for skrantent nasjonalteater

Ikke under bakken

Alternativet som utrederne anbefaler innebærer da ikke bygging under bakken. Det har tidligere blitt foreslått å legge deler av teatret under jorda, blant annet publikumsområder. Men det såkalte Alternativ A, åpner altså ikke for dette.

«Ut fra en samlet vurdering av prissatte og ikke prissatte effekter vil EKS anbefale at alternativ A legges til grunn for fremtidig utvikling av Nationaltheatret. Alternativ A gir mulighet for rehabilitering og utbedring av eksisterende bygning i samme prosjekt», skriver utrederne.

Metier AS og Møreforsking Molde AS mener at en funksjonell Hovedscene har høyere prioritet enn ny amfiscene og ny malersal.

Utrederne påpeker imidlertid at eventuell utbygging på et senere tidspunkt er mulig med Alternativ A.

LES OGSÅ: Hakkebakkeskogen like bra som for 50 år siden

Skrantet

Nationaltheatret har vært moden for oppussing i en årrekke. Hovedsakelig lider teateret under plassmangel, men også store vedlikeholdsutfordringer, som blant annet at de lett får vannlekkasje i kjelleren, der de lagrer en rekke kulisser.

Allerede i 1995 fikk daværende teatersjef Ellen Horn utredet mulighetene for å bygge under jorda foran teatret. Men pengene til å lage rom under bakken fikk de ikke den gangen.

Statsbyggs tilstandsrapport for teatret var klar i 2011, og Nationaltheatret startet arbeidet for å få rustet opp teatret flere år før det. Det er flere alternativer som har blitt vurdert for framtidens Nationaltheatret. Men Metier og Møreforsking Molde mener altså at ambisjonene for prosjektet har vært for høye, og i anbefalingen som nå er sendt til kulturministeren ligger disse tiltakene:

  • Hovedscenen: oppgradering av sceneteknikk, utbedring av universell utforming, bedret takhøyde på under-, side- og bakscener, samt en forbedring av siktlinjer i publikumsdelen.
  • Høyden på sidescene forbedres ved at dagens arealer i plan 1-3 på siden av scenen rives og åpnes, med unntak av skuespillerfoajeen. Skuespillerfoajeen er vernet og rehabiliteres innvendig. Høyde på bakscene forbedres ved at dagens scene 3 (Malersalen) i plan 3 og 4 rives, samt at det etableres et nytt etasjeskille mellom plan 3 og 4.
  • Dette medfører nye arealer i plan 4 med tilsvarende grunnflate som dagens scene 3. Høyde på underscene forbedres ved å gjøre kjelleretasjen dypere under scenen.

Dagsavisen forsøkte å få ledelsen ved Nationaltheatret i tale, men fikk kun en skriftlig uttalelse fra teatersjef Hanne Tømta:

«Konseptvalgutredningen redegjør grundig for samfunnsbehovene til et moderne nasjonalteater. Slik vi leser kvalitetssikringen, er deres anbefalinger et første steg på denne veien. Det er helt sikkert mange med oss som gleder seg over at vi har nådd en så viktig milepæl. Nå er grunnlaget lagt for det videre ordskifte om hva Nationaltheatret skal være for samfunnet – i dag og i framtida.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!