Nyheter

Foreldre satser på at skolegrensene består

I dag går fristen ut for å si ifra hva man mener om forslagene til nye skolegrenser. Foreldrene på Østensjø setter nå sin lit til nyslått ordfører og nabo Marianne Borgen.

1 av 3

– Ja, nå har vi fått en ordfører som bor ved Østensjø skole og som tidligere har vært kritisk til liten kapasitet ved skolen. Så nå krysser vi fingre og regner med at Marianne Borgen viser handling, og ikke har glemt hva hun sa til oss i juli, sier leder Tommy Nysveen for foreldreaksjonen «Bevar Østensjø som nærskole».

LES OGSÅ: Nytt foreldreopprør mot skolekretser i Osloskolen

Foreldrene på Østensjø har jobbet hardt den siste måneden for å påvirke Utdanningsetaten til å endre forslagene til skolekretser i Østensjø bydel (se forslagene i bildeserien over).

Nysveen har vært kritisk til endringene for den proppfulle Østensjø skole. Familien bor 250 meter unna Østensjø skole, men skoleetaten foreslår å endre kretsene slik at hans yngste sønn må starte på naboskolen Godlia. Nå er Nysveen langt mer optimistisk enn da han fikk forslagene servert i begynnelsen av måneden.

– Jeg er kjempefornøyd! Vi i foreldreaksjonen har vært i god dialog med FAU, bydelspolitikerne og driftsstyret ved skolen og vi er fullstendig samkjørt.  Alle ønsker å opprettholde skolegrensene slik de er i dag, og derfor foreslår vi at det blir satt opp midlertidige bygg ved skolen til vi kan sette i gang å bygge på skolen som en permanent løsning, sier Nysveen som er glad for det lokale engasjementet han har opplevd de siste ukene.

– Skolekorpset, velforeninger og barnehager. Alle har sendt høringssvar til etaten med konkrete løsninger. Vi har et flott lokalmiljø som står sammen for å få på plass den beste løsningen for barna våre, sier Nysveen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vurderer innspill

I år foreslår Oslo kommunes skoleetat å endre på 29 skolekretser. De siste tre årene har over 60 skolegrenser blitt foreslått endret av Utdanningsetaten. I år har etaten deltatt på foreldremøter ved Bekkelaget og Østensjø skoler:

– Samlet sett så opplever vi at det ikke har vært veldig mye uro knyttet til de nye inntaksområdene vi har foreslått i år. Vi får kun tilbakemeldinger fra dem som har vært misfornøyde. Det er bare en liten del som blir berørt som har deltatt i det. Poenget med høringen er at vi ønsker innspill på våre forslag, så vil vi vurdere disse, sier assisterende direktør Dag Hovdehaugen i Utdanningsetaten til Dagsavisen.

Etter planen skal skoleetaten sende ut de endelige beslutningsbrevene første uken i november. Men det kan oppstå forsinkelser under arbeidet, forteller Hovdehaugen.

Bytter på grensene til Trasop og Godlia

Også barn som i dag sogner til Trasop skole må gå på Godlia skole neste år, ifølge etatens forslag. Tobarnsmor Tonje Folkestad har skolestarter neste år, og har engasjert seg fordi lokalmiljøet blir splittet opp.

– Vi har forståelse for at det må gjøres endringer, mellom Trasop og Godlia er grensene endret en rekke ganger. Men denne endringen blir kortvarig, og vi reagerer på at hver gang de endrer grensene mellom naboskolene så skjer det i ulike nabolag. Da vil ingen av de som flyttes få gå sammen med sine søsken og naboer, i stedet for at noen får det. Vi bor i et sammensveiset nabolag og her vil da skolestartere i ett kull måtte gå på Godlia. Vi ønsker at disse skal få gå på samme skole som de eldre barna i nabolaget. Forslaget skaper unødig mye støy og uforutsigbarhet i området, forteller Folkestad som også har sendt inn svar til etaten med underskrifter fra foreldre til 60 barn under skolealder i det berørte området.

Trasop er ferdig utbygd til en fjerdeparallell om noen år og vil da ha kapasitet til å ta imot egne skolestartere og dekke opp for underkapasitet ved Godlia skole. Trasop-foreldrene mener forslaget fra etaten ikke er naturlig fordi det nå berører en trafikkert vei og at det er et grøntområde mellom deres nabolag og resten av Godlias inntaksområde.

– I andre områder, som også er flyttet før, bor Godlia- og Trasop-barn på hver sin side av en ikke veldig trafikkert gate, sier Folkestad.

Les hele etatens høringsforslag her

Nei fra bydelspolitikerne

Bydelspolitikerne i Østensjø har også enstemmig gått imot forslagene til Utdanningsetaten.

Hva tenker dere i Utdanningsetaten om den samlede motstanden i Østensjø?

– Vi har ikke gått igjennom høringssvarene enda, men det er viktig å påpeke at høringen er en mulighet til å gi innspill som er relevante når det gjelder fastsetting av inntaktsområdene. Der vil vi blant annet være åpne på forslag og momenter vi ikke har sett på. At man er uenig vil ikke automatisk føre til en endring, men alle innspill blir lest og vurdert. Noen vil bli påvirket av dette uansett hvilke endringer som vi gjør, og vi vet at vi må gjøre endringer, sier Hovdehaugen-

Utdanningsetaten mener Østensjø skole vil være full i mange år framover.

– Østensjø skole vil være full i mange år framover, og derfor må skolegrensene endres. Det vil ikke nødvendigvis være en stabil utvikling alle steder. Det å planlegge og bygge ut og planlegge tar tid. Det er ikke heller slik at det bare er å sette opp et midlertidig bygg bare er å sette opp. Utgangspunktet vårt er at dersom vi har kapasitet på skolene i samme område må den utnyttes fullt ut først, sier assisterende direktør Hovdehaugen.

LES OGSÅ: Nektes å gå på nærskolen

Sliten etter ny skolevei

I Facebook-gruppa til foreldreaksjonen «Bevar Østensjø som nærskole» har mamma Turid Eik lagt ut en fortelling om testturen av ny skolevei hun tok sammen med datteren (se hele innlegget i bildeserien øverst i saken):

 «Under gåturen til Godlia skole fra oss i Låveveien opplevde jeg at min 5åring(født sept) ble sliten allerede før halvveis i ruta. Til all hell hadde følget vårt sykkelvogn og d endte faktisk med at hun måtte "haike" siste del av turen opp. Det er vel ikke meninga at jenta mi skal ankomme sin skole i vogn!? 1time....-1time brukte vi i flott høstvær! Skrekk og gru, hvordan blir turen vinter og vår....-i regn, snø og isholke?»

Utdanningsetaten mener de ikke har foreslått endringer på skoleveier som vil vare på over en time:

– Jeg kan ikke forholde meg til høringssvar før fristen er ute. Ingen av de foreslåtte endringene til skolegrenser som vi har foreslått vil gi en 6-åring enn en times vei til skolen. De som får ny nærskole vil ikke få en unormalt lang skolevei når veien sammenligner med det andre elever i Oslo har. Det er slik at vi har både oppover og nedoverbakker i Oslo, sier Hovdehaugen.

–  Har dere vurdert å bruke frivillig flytting i stedet for stadige endringer i skolegrensene?

–  Vi må ha et system som er rettferdig, forutsigbart og som er mulig å administrere. Vi mener at et system basert på frivillig flytting bare vil føre til mer uforutsigbarhet for elever og foreldre. Flere elever vil da måtte få henvisninger til andre skoler etter at inntakene er gjort når vedtak om skoleplass fattes i månedsskifte april/mai, sier assisterende direktør Dag Hovdehaugen i Utdanningsetaten til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Disse skolene blir berørt i etatens forslag:

Bekkelaget skole
Bjørndal skole
Disen skole
Fernanda Nissens skole*
Godlia skole
Haugenstua skole*
Høybråten skole
Huseby skole
Karlsrud skole
Kastellet skole
Lambertseter skole
Linderud skole
Lysejordet skole
Løren skole
Majorstuen skole
Manglerud skole
Marienlyst skole
Munkerud skole
Nordpolen skole
Nordseter skole*
Nordstrand skole
Refstad skole
Seterbråten skole
Stig skole
Stovner skole
Trasop skole
Vollebekk skole*
Østensjø skole
Årvoll skole