Nyheter

Trenger minst 400 mill. for å redde biblioteket

Folks opplevelse av det nye hovedbiblioteket vil bli «vesentlig fattigere» hvis ikke kuttene i prosjektet reverseres. Det betyr at budsjettsprekken kan bli større enn det kulturbyråden orienterte om i forrige uke.

Dette er blant konklusjonene i rapporten fra konsulentene i Concreto, som har evaluert byggingen av nytt hovedbibliotek og nytt Munch-museum. Forrige onsdag orienterte kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) medlemmene av finanskomiteen i Oslo bystyre om deler av rapporten, blant annet at budsjettsprekken i byggingen av nytt hovedbibliotek vil bli på 382 millioner kroner.

Men det er kun deler av bildet som tegnes i Concretos rapport, som Dagsavisen nå har fått innsyn i:

  • Siden 2011 har det nemlig vært kuttet i inventaret til biblioteket, for å holde kostnadene nede. Blant annet har man bestemt å la være å innrede den planlagte kinosalen. Ytterligere kutt som er vedtatt i inventaret vil ha store konsekvenser for hvordan sluttresultatet vil bli, når biblioteket står ferdig i desemeber 2019, mener Concreto.
  • Slik budsjettet ser ut nå, er det satt av midler til et inventar som er på nivå med et gjennomsnitlig kontorbygg. Med den rammen som er nå, vil ikke biblioteket inneha de ønskede funksjonene, og det vil ved åpningen av bygget være rom som er tomme og avstengte. «Brukeropplevelsen må ventes å bli vesentlig fattigere», hevdes det.

LES OGSÅ: Mer hemmelighold i Bjørvika

Til vurdering

Sjef for Deichmanske i Oslo, Kristin Danielsen, ønsker ikke å kommentere rapportens anbefalinger. Hun henviser til byrådsavdeling for kultur og næring.

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) ønsker heller ikke å kommentere Concretos anbefalinger utover at rapporten nå er til vurdering, og at den vil bli behandlet i forbindelse med byrådets tilleggsinnstilling til budsjett.

LES OGSÅ: Slik skal de spare i hovedbiblioteket

Endre ambisjoner

Concretos konklusjon er at bystyret enten må øke rammene for inventar i biblioteket, eller så må de senke ambisjonene for hva biblioteket skal være. Dersom de bestemmer seg for å øke rammene med det som trengs for et nøkternt, men tilfredsstillende nivå for inventar, vil budsjettsprekken for hele byggeprosjektet bli på over 400 millioner kroner, noe som er høyere enn byrådet orienterte om i forrige uke.

Kommunen har regnet med at et nytt hovedbibliotek skal kunne ta imot mellom 5.000 og 7.000 besøkende hver dag, noe som utgjør to millioner besøkende årlig. Dette er tre ganger så mange som i dagens hovedbibliotek.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Dersom politikerne likevel ønsker å kutte i rammen til inventar, anbefaler Concreto kutt som:

  • reduksjon av møbler
  • reduksjon av hyller til medier
  • forenkle rom
  • redusere antall arbeidsplasser med 30 prosent

Men det spørs hva som skjer når et nytt byråd skal ta over styringen av prosjektet.

I forbindelse med høringen i bystyrets finanskomité før sommeren kom det fram at Kulturetaten flere ganger har advart mot å kutte i bibliotekets inventar. Det har også bystyrepartiene Ap, SV og Rødt gjort da byrådet redegjorde for kostnadskutt i januar. De tre partiene advarte da mot å foreta kutt som reduserer publikumstilbudet. SV og Rødt uttrykte at kuttene «er uttrykk for dårlig planlegging og manglende ønske om å satse på biblioteket».

Dagsavisen har forsøkt å innhente kommentarer fra representanter for Ap og SV, men har ikke lykkes.

Forsinkelser

Da det i april ble kjent at byggeprosjektet var i en alvorlig situasjon, håpet kulturbyråden at bygget likevel kunne ferdigstilles i 2018. Concreto mener det ikke vil være mulig å få bygget ferdig før slutten av 2019. Og enda er det usikkert hvor mye forsinkelser det vil bli, da det nå er full stans i byggingen etter at Kultur- og idrettsbygg hevet kontrakten med entreprenøren Atlant.

LES OGSÅ REPORTASJEN: Gjør eldgamle funn i Bjørvika-sumpen

– Kunne blitt et flaggskip

– Et bibliotek har rammer som går utenfor det politikere uten lånekort forstår. Det er ikke et boklager, men så mye mer. Det som er planlagt i det nye hovedbiblioteket er ikke noe nytt, men tvert imot ting som moderne bibliotek driver med i dag, sier Mariann Schjeide, leder for Norsk bibliotekforening.

Hun mener det er trist hvis byrådet gjennomfører kuttene i det nye biblioteket.

– Tanken bak det nye biblioteket er god, og bygget kunne blitt et flaggskip i Europa. Men hvis de skal redusere i inventaret, så må de også redusere hele ideen bak biblioteket, sier hun.

Schjeide har liten tro på kuttforslag som å redusere hyllekapasitet og arbeidsplasser.

– Hylleplassen er i utgangspunktet ikke stor, jeg kan ikke forstå hvordan de skal klare å kutte, sier hun.

– I den situasjonen prosjektet er i nå, og den utdragningen i tid vi ser, kan jeg vanskelig se for meg at det blir det fyrtårnet som var ment. Det er synd, for her snakker vi ikke om et bygg for finkulturen, men et bygg for det mest populære kulturtilbudet i landet. Se hva de har fått til med biblioteket i Drammen eller Sølvberget i Stavanger. Dette er byer som vil noe med bibliotekene sine, og de har fått det til, og økt besøket betraktelig, sier Schjeide.

Nyeste fra Dagsavisen.no: