Nyheter

Bilbyen vil bestå i mange år

I slutten av september vedtok bystyret planene for utbyggingen av Ensjø Torg. Men det kan ta mange år før all bilrelatert virksomhet i området er borte.

Planprogrammet for Ensjø ble vedtatt i 2004 og reguleringsplanen for både kjerneområdet og Tidemannsbyen ble vedtatt i 2007. Deretter har stadig flere områder fått sine reguleringsplaner, deriblant «Tyngdepunktet» ved Ensjø T-bane nå i 2015. Etter planen skal det komme 7.000 nye boliger i området som er blitt kjent som «bilbyen», etter de mange bilforretningene som ligger i området.

Ved Ensjø T-bane står det et stort skilt, som viser hvordan Ensjø vil se ut i 2020.

Ikke en eneste bilforretning er med i modellen.

LES OGSÅ: Den nye planen for boligbygging er i ferd med å rakne

Reagerer

Planen er at bilene skal vekk, og folk inn. Men så enkelt er det ikke.

Nå reagerer de som allerede har flyttet inn i kjerneområdet på Ensjø, at området ikke vil bli slik på mange år, som de var forespeilet da de flyttet inn.

– Obos sine bygg ligger som en stripe langs vestsiden av Gladengveien med bilrelatert virksomhet på begge sider. Dette er en virksomhet vi nå har fått vite vil forbli i minst 10 år til fordi eksisterende leieavtaler er fornyet og nye leiekontrakter er inngått, sier styreleder Ove Bengt Berg til Dagsavisen.

Andre Dagsavisen har vært i kontakt med, irriterer seg over belysningen fra næringsbygg, som lyser opp døgnet rundt.

Berg er leder for Ellipsen borettslag, og de føler seg lurt av flotte planer, som ligger mye lengre fram i tid enn lovet.

– Vi så for oss et rent boligområde, da vi flyttet hit, sier han.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Langvarig drift

– Ganske nylig har vi blitt kjent med at enkelte store grunneiere slett ikke har tenkt å legge ned sin del av virksomheten som er knyttet til «bilbyen». De ser for seg en langvarig videre drift av bilbutikker, verksteder, lagerhaller og produksjonsvirksomhet med døgndrift og alt hva det medfører av støy og forurensning. Bygg som etter reguleringsplanen skal rives for å erstattes med boliger, utbedres i strid med planen. Det er nylig inngått langvarige kontrakter som effektivt hindrer utviklingen av området mot det skulle bli et attraktivt og trivelig boområde og et sentrum for Ensjøbyen, sier styrelederen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Hovinbekken fram i lyset

Frykt

Nå frykter han for den videre utviklingen av området. og at det vil ta svært mange år før «Bilbyen Ensjø» blir til «Boligbyen Ensjø».

– Det er faktisk snakk om 900–950 ferdigregulerte boliger som her utsettes på ubestemt tid. Kommende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hevdet før valget at Oslo regulerte for få tomter til boliger. Men her er boligene regulert, og det er bare å sette i gang, sier Ove Bengt Berg, som har styret bak seg i denne saken, samt de andre borettslagene i området. – Men tomteeierne saboterer reguleringsplanen med byrådets velsignelse, sier han.

LES OGSÅ: Krever boligkrav

Tar form

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) håper at planene følges opp.

– Nå tar Ensjø form. Jeg skjønner at beboerne er utålmodige. Kommunen har gjort et betydelig arbeid, og vedtatt at det skal bygges boliger i området. De aller fleste er positive, og jeg håper de gjenværende følger opp i tråd med reguleringen, sier han til Dagsavisen.

– Men en reguleringsplan kan ikke tvinge noen til å selge, men det er et tydelig signal i reguleringsplanen, om at alle grunneierne er med på å transformere området fra et kjedelig øde til en aktiv og levende bydel. Jeg forventer at planene realiseres innen en rimelig tid. Planene har vært der lenge, så det er på tide de blir realisert, sier byråden.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Ensjø Torg

Skanska er en av de store utbyggerne i området, og skal blant annet stå for utbyggingen av Ensjø Torg.

– Det er ulike grunneiere i området, men ingenting influerer på våre planer. Vi skal bygge rundt 600 boliger på Ensjø Torg, og regner med salgsstart i 2016. I 2018 skal de første leilighetene være innflyttingsklare. I tillegg kommer det 3.000 kvadratmeter næringslokaler og en barnehage, sier prosjektleder i Skanska, Cathrine Knutsen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Sanner overkjørte alle

– Ensjø vil være ferdig utbygget i 2030

Bystyret vedtok i 2000 at Ensjø skulle trans­formeres til et moderne bolig- og nærings­område.

– Til grunn for utviklingen av Ensjøbyen ligger overordnede planer som Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) og Planleggingsprogram for Ensjø. Dette er overordnede planer som gir føringer når eiere av enkelteiendommer omregulerer egen eiendommen, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Hilde Gunn Øye i en E-post til Dagsavisen.

Omreguleringen av eiendommene på Ensjø er basert på frivillighet og transformasjonen tar derfor tid. Når Ensjø er ferdig utbygget i 2030 vil området bestå av 7.000 nye boliger (omtrent 2.000 av disse er bygget så langt), forretninger, næringsvirksomhet med mere. Flere bilforhandlere, spesielt i Gladengveien er allerede transformert til bolig, og vi er kjent med at flere grunneiere vurderer omregulering til blant annet bolig. Nye reguleringsforslag som er varslet tyder på at trenden med transformasjon til boliger vil fortsette, også i de nærmeste årene, sier Hilde Gunn Øye videre.

Forutsetningen er at bilvirksomheten skal vekk.

– Omregulering av Tyngdepunktet (Ensjø Torg) på Ensjø forutsetter at eksisterende bilvirksomhet i området skal bort på sikt. Her legger nylig vedtatt reguleringsplan opp til at bilvirksomhet bli erstattet av forretninger, restauranter, og kultur, sier hun videre.