Prosjektutvikler for «Vann i by», Tharan Fergus, går langs Hovinbekken på Ensjø. Oslo har gjort en rekke tiltak for å håndtere overflatevann blant annet ved å åpne byens bekker og elver. FOTO: JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX

Graver fram byelver til nytte og glede

Ved T-banen på Hasle pågår et gjørmete byggeprosjekt. Det er Hovinbekken som skal opp i dagslys igjen – og det er ikke for moro skyld.

– Kraftige regnskyll som plutselig forvandler bygatene til elver og plasser til dype dammer, er blitt en utfordring for Oslo. Årsaken til flomproblemene er at mange av de naturlige vannveiene er stengt inne i rør, asfalt og bebyggelse, forteller Tharan Åse Fergus, som er prosjektutvikler for «Vann i by» i Oslo.

– Gjenåpning av bekker og elver er blitt en svært viktig del av kommunens strategi for å håndtere overvann og er et ledd i tilpasning til et endret klima med mer kraftig regn, sier Fergus.

Hovinbekken

Av nyere prosjekter er gjenåpningen av Hovinbekken ved Teglverksdammen på Hasle og gjennom Ensjø. Her har Hovinbekken, som er en av Oslos større bekker, vært lukket siden 50-tallet. I disse dager tilrettelegger man for gjenåpning av bekken. Dessuten ledes takvann fra nye blokker inn mot det nye bekkeleiet, også for å ta unna når regnet plutselig høljer ned.

– Det er et nytt prosjekt med lite gammel bebyggelse. Derfor har vi kunnet se helhetlig på håndtering av overflatevann og bekkeåpning, sier Fergus.

– Her var det ingenmannsland, nå skal det bli brygge, benker, turveier og sildrende bekk. Dette området kommer til å yre av liv, tror byggeleder Beate Akselsen.

Høyere boligpriser

Begge understreker at dette er et viktig tiltak for å tilpasse seg klimaendringene, men at det i aller høyeste grad også kommer befolkningen til gode gjennom nye, attraktive friluftsområder.

– Vi har sett at boligprisene har steget på steder der man har åpnet bekker, og utbyggere her lokker med at Hovinbekken nå skal åpnes, legger Fergus til.

Det er Hovin-bekken som skal opp i dagslys igjen – og det er ikke for moro skyld.

Grafikk elver

 

Mange skjulte elver

I Oslo er det mange som ikke vet at byen har så mange som ti elver. Årsaken er altså at elvene stedvis ligger godt skjult i rør under boligblokker, fortau og bilveier. Men med dagens klimaendringer merker befolkningen godt at noe er galt når vannet fosser i strie strømmer i bygatene, kumlokk åpner seg og badevann blir forurenset av kloakk.

– Når det regner kraftig, kan vi lett se hvor de gamle vannveiene har gått. Vannet følger de samme veiene, men ikke i naturlige bekkeløp. Da får vi mye overvann som gir oss store problemer, blant annet med oversvømmelser, sier Fergus, som forklarer:

– Ved kraftig regnskyll får rett og slett ikke alt vannet plass i rørsystemet under bakken. (NTB)

Dette er en tilpasning til et endret klima med mer kraftig regn.