Nyheter

Furet, værbitt under vannet

Dette er værvarselet for de neste årene: Enda mer regn som kommer i enda mer intense nedbørsperioder.

Bilde 1 av 4

Dette går fram av rapporten «Klima i Norge 2100», som legges fram for statsråder og andre toppolitikere under Klimatilpasningskonferansen 2015, i Oslo førstkommende tirsdag.

– Trenden fortsetter

Rapporten er laget av forskere i blant annet i Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat. De har med utgangspunkt i de seneste rapportene fra FNs klimapanel, laget en prognose for hvordan framtidens vær blir her til lands. Konklusjonene viser at det bare er å begynne å hamstre paraplyer.

– Trenden for de siste 30 årene med stadig mer nedbør fortsetter. De samlede nedbørsmengdene blir enda større og nedbøren vil komme enda mer intenst, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

– Ikke minst Nordvestlandet og Helgelandskysten vil få «sin dose». Hvordan det blir for Østlandet er meteorologene litt mer usikre på.

LES OGSÅ: Varmere vær truer dyrelivet

Vann mot vann

I går var Sanderud en av mange her til lands som fikk føle ekstremværet Petra på kroppen. I tildels drivende regnvær gjennomførte NVE-sjefen et besøk på Hasle i Oslo, hvor han fikk se hvordan skadevirkningene av ekstreme nedbørsmengder kan reduseres.

I nærheten av Hasle torg har Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (OVA) nylig ferdigstilt en 6.000 kvadratmeter stor og to meter dyp dam.

– Ved store nedbørsmengder forsinker denne dammen vann som kommer fra Hovinbekken, forteller prosjektutvikler Tharan Fergus i OVA.

Dermed reduseres riskoen for oversvømmelse andre steder på Hasle.

– Når denne dammen er fullt ut etablert, vil den kunne ta imot en årsmiddelflom, forteller Fergus.

Slik håndtering av overvann vil Sanderud se mer av.

LES OGSÅ:  Her flommer det over

Farlig vann

– Det største skadepotensialet ved enda mer nedbør er i byer og tettsteder. I byene er det mange tette flater hvor vannet oppfører seg annerledes enn i elvene. Vi må unngå tette flater hvor vannet får stor fart, påpeker Sanderud.

– Hvor farlig er mye vann?

– Vestlandsflommen i oktober i fjor, som blant annet rammet Odda, kostet over én milliard kroner. For 14 dager siden hadde vi noe av det samme været som vi har med Petra nå. Forsikringsskadene i den forbindelse har kommet opp i over 300 millioner kroner, svarer Sanderud.

Etter ekstremværet Petras herjinger i går, venter nye store erstatningsutbetalinger. I tillegg til de typiske vannskadene på boliger og andre bygninger, har også veier og annen instrastruktur nok en gang fått store skader.

– Vi må dessuten «reparere» elvene, tilføyer Sanderud.

Ved store nedbørsmengder kan de fort kan finne seg nye og ødeleggende løp.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

– Løper etter flommene

Under tirsdagens konferanse om klimatilpasning vil NVE-sjefen i et innlegg stille spørsmål om vi er forberedt på framtidens klima.

– Har kommunene og andre tatt inn over seg alvoret ved klimaendringene?

– Det er veldig forskjellig, men noen kommuner, som Kvam, har det. Også Jernbaneverket og Statens vegvesen jobber godt med dette.

– Hva med dere i NVE? Er dere godt nok rustet?

– Vi driver med sikringsarbeid, men løper nok for mye etter flommene. Vi burde ligge mer i forkant og skulle gjerne ha brukt enda mer på forebyggende tiltak, for når vi gjør det unngår vi skader.

LES OGSÅ: TV-selskapene jubler for møkkavær

Slapp ut vann

For nettopp å ta noe av den ødeleggende kraften ut av de store nedbørsmengdene som Petra hadde med seg, ble det sluppet ut vann fra Maridalsvannet i Oslo onsdag.

– Reguleringsmagasinene i Norge er utrolig viktige. Det er takket være dem at vi unngå de store katastrofene i Norge, påpeker Sanderud.

– Ja, vi står overfor store utfordringer på grunn av de økenede nedbørsmengdene, men vi vil være i stand til å takle dette ved god planlegging, fortsetter han.

Både Oslo, Østfold, Vestfold og deler av Buskerud og Telemark ble hardt rammet da Petra forårsaket vann på de utroligste steder i går.

LES OGSÅ: Verden må tilpasse seg usikker klimaframtid

Mer fra Dagsavisen