Nyheter

– En veldig usosial skatt

Skipsreder Felix Tschudi mener Oslo ikke trenger eiendomsskatt. Andre Oslo-millionærer er mer bekymret over det samlede skattetrykket enn Aps valgkampsak.

1 av 5

Av: Sofie Prestegård og Marie Melgård

– Det er dyrt å bo i Oslo, sier osloborger og milliardær Felix Tschudi.

Han har fulgt den hissige debatten om å innføre eiendomsskatt i hovedstaden. Tschudi, som er venn av Ap-leder Jonas Gahr Støre, vil gå så langt som å si at det er en usosial skatt Arbeiderpartiet vil innføre i Oslo.

– Problemet med eiendomsskatten er at det er en skatt du må betale uansett hva du har i inntekt. Dermed slår den veldig usosialt ut, sier Tschudi til Dagsavisen.

Han viser til at Norge har mange huseiere med høy gjeld per husholdning, og at dette gjelder spesielt i Oslo der prisene på bolig er så høye.

LERS OGSÅ: Frykter skatteskvis for kulturen

– Inntektsskatt bedre

Arbeiderpartiet har foreslått et bunnfradrag på fire millioner kroner og en skattesats på 2 promille til neste år, som øker til 3 promille fra 2017, mens SV ønsker en høyere eiendomsskatt med 3 millioner kroner i bunnfradrag.

Ap har imidlertid garantert for sin modell dersom venstresiden vinner valget.

– Jeg har antakelig råd til å betale eiendomsskatt, men alle disse skattene baller jo på seg. Jeg betaler også mye i formuesskatt. Det er penger jeg ikke har på konto og som jeg må ta fra bedriften for å betale uansett om den tjener penger eller ikke. Slik blir formuesskatten til ekstra bedriftsbeskatning.

– Trenger Oslo inntektene fra eiendomsskatten?

– Nei. Oslo kommune har hatt god økonomistyring gjennom hele 2000-tallet og det er derfor ikke mer penger som er utfordringen. Det viktigste for Oslo er at det skapes arbeidsplasser i byen sånn at folk kan få jobber og betale skatt av inntektene sine, sier Tschudi.

LES OGSÅ Her er Ap-Raymonds skattegaranti 

– Bare flytt!

Dagsavisen har ringt 100 av Oslos rikeste. Av dem som har svart er bildet delt. Aksjetrader og investor Torstein Ingvald Tvenge ser seg enig med Tschudi:

– Klart man har råd. Men om jeg ønsker det er et annet spørsmål. Det gjør jeg overhodet ikke. Jeg mener det er fint mulig å finne midler til å dekke offentlige kostnader på annet vis, sier Tvenge.

Asmund Haare, som blant annet eier hotellkjeden First Hotels, frykter ikke eiendomsskatt i Oslo. Han mener eiendomsskatten isolert sett er en smart og forutsigbar skatt.

– Jeg betaler min skatt med glede, men min oppfatning er at politikerne må besinne seg og se på helheten slik at den totale skattebelastningen blir akseptabel, sier Haare.

Reder Wilhelm Wilhelmsen er enig:

– Personlig overlever jeg å betale eiendomsskatt. Men diskusjonen om eiendomsskatten alene mener jeg er en ganske ubetydelig diskusjon. Da er det bare å flytte til et mindre fint hus. Det er et ganske ubetydelig offer. Det er det samlede skattetrykket som er interessant. I den sammenhengen synes jeg diskusjonen om formuesskatten er mye viktigere, sier Wilhelmsen.

Selskapet hans, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, har bidratt med 200.000 kroner til Høyre i kommunevalgkampen.

LES OGSÅ: Høyre spår kaos på venstrefløyen

Fritt land

Tschudi på sin side mener det er urimelig at folk skal måtte flytte til en mindre verdifull bolig om de ønsker å slippe skatten.

– Vi bor jo i et fritt land der folk bør få lov til å bli der de har kjøpt bolig, og ikke måtte flytte på grunn av eiendomsskatten. Man har gjerne en spesiell tilknytning til stedet man bor. I Oslo er det heller ikke enkelt å skifte bolig i et hett boligmarked. Det at få ønsker å skifte bolig utnyttes av dem som ønsker å innføre eiendomsskatten fordi de fleste heller vil strekke seg langt for å betale ekstraskatten enn å flytte, sier Tschudi.

Viktigere skatt

Jens Ulltveit-Moe mener eiendomsskatt er en mye riktigere skatt enn formuesskatten.

– Hvis en kunne erstatte formuesskatten med en eiendomsskatt, mener jeg det ville vært riktigere, sier Ulltveit-Moe.

Han tror likevel skatten vil føre med seg noen negative konsekvenser om den blir innført:

– Hvis Oslo innfører eiendomsskatt mister kommunen konkurransekraft til nabokommunen Bærum, sier Ulltveit-Moe som bor i Bærum.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!