Nyheter

Språksuksess for de minste

– Én av fire førsteklassinger kan ikke nok norsk til å følge undervisningen. Nå har et åtte ukers intensivkurs for de minste vist så gode resultater at skolebyråden utvide ordningen.

Bilde 1 av 2

– Her har vi mamma, pappa, søster og bror.

– Mamma, pappa, søster og bror, svarer elevene i kor.

Hvert år begynner 1.700 barn på skolen i Oslo uten å kunne tilstrekkelig norsk til å følge undervisningen. Det tilsvarer én av fire førsteklassinger.

– Vi vet at å kunne norsk, og å komme med tidlige tiltak, er noe som er med på å begrense frafallet seinere i skoleløpet. Å kunne språket er en forutsetning for å lære seg grunnleggende ferdigheter, som matematikk, sier vikarierende skolebyråd i Oslo, Kristin Vinje (H).

LES OGSÅ: Her er de blås drømmebarnehage

Pilotprosjekt

Derfor har Osloskolen nå startet et prosjekt der barn som ikke kan norsk godt nok får en halvtimes undervisning før og etter den ordinære undervisningen for å forbedre språkkunnskapene.

– Det var først fire skoler som var med i en pilotordning, der vi utviklet dette verktøyet. Så reviderte vi, og ga opplæring til 28 nye skoler. Denne høsten er ytterligere 25 i gang. Vi har evaluert og kartlagt barna før og etter, og kan vise til veldig gode resultater. Noen har over 50 prosent økt ordforråd i løpet av 8 uker, sammenlignet med hva læreplan og lærebøker legger opp til, forteller leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo, Walter Frøyen, som har utviklet opplæringen.

I timen på bildet får barna bilder av en rekke familiemedlemmer og må sette ord på hvem som er hva. Den gamle mannen er bestefar. Den gamle damen er bestemor, og så videre.

– Tilsynelatende har flere av disse barna et helt greit språk, men når du går inn og undersøker har de ikke et godt nok akademisk, hierarkisk språk i det hele tatt. Det er ikke noe galt med barna, de er oppegående og friske, de har bare ikke lært det, forteller Frøyen.

I Dagsavisen tidligere i uka var Aps byrådslederkandidat tydelig på at også han så at problemstillingen om frafall i skolen begynner allerede i 1. klasse, og lovte flere lærere.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Utfordrer Raymond

– Dette vil ikke bare være avgjørende for å oppdage problemene når barna er små, men også påvirke om læreren har tid og kapasitet til å gjøre noe med situasjonen raskt, sa Johansen.

Osloskolen har lenge vært Høyres utstillingsvindu i skolepolitikken, med gode resultater på nasjonale prøver, men har samtidig høstet kritikk for å være for opptatte av testing, prøver og kartlegging.

– Jeg reagerer når Raymond Johansen sier at vi ødelegger det gode i Osloskolen med testhysteri. Det synes jeg er urettferdig. Det vi gjør er å gå inn systematisk med tidlig innsats og drilling av ferdigheter, slik at vi sørger for at barna får godt språk som sørger for at de kan fullføre skolen, sier Vinje.

LES OGSÅ: – Seksåringene er glemt og forsømt i skolen

Mer fra Dagsavisen