Nyheter

Oslo tar imot færre flyktninger

Oslo får redusert antall flyktninger fra 811 til 720 etter en anmodning til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. – Inhumant, sier SV.

MATUTDELING: Oslo tar imot færre flyktninger. Her fra mat­utdeling utenfor PUs kontorer på Tøyen. Foto: NTB scanpix

Oslo kommune sa i utgangspunktet ja til å bosette inntil 811 flyktninger i år, men etter et initiativ fra byrådet i Oslo er antallet kuttet til 720, skriver VG.

Oslo fikk først en anmodning fra staten om å bosette 811 flyktninger, basert på forslaget om at Norge skulle ta imot 10.000 syriske flyktninger, noe bystyret ga fullmakt til. I etterkant ble partiene på Stortinget enige om å redusere antallet til 8.000 flyktninger, skriver NTB.

LES OGSÅ: Flyktninger: uønsket

SV opprørt

– Da vi møtte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), sa vi at vi la til grunn at vi ville be Oslo ta imot et lavere antall, basert på at Syria-avtalen i Stortinget endte på et lavere tall enn utgangspunktet, sier sosialbyråd Øystein Søreide (H) til NTB.

Oslo kommune fikk sitt ønske oppfylt og kravet om bosetning ble redusert.

Søreide legger til at bystyret var innforstått med at tallet kunne bli justert ned, dersom Stortinget konkluderte med et lavere antall flyktninger Norge skulle ta imot, skriver NTB.

Det er opprørende at Oslo legger til grunn et lavere flyktningantall når Europa opplever den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig, mener Marianne Borgen, SVs gruppeleder i bystyret i Oslo.

– Det er inhumant og opprørende. Vi har en stor flyktningkatastrofe, og Norge og Oslo må ta sin del av ansvaret. Særlig når vi ser at det kommer stadig flere flyktninger til Norge, og at 5.300 som har fått opphold fremdeles sitter i asylmottak, sier Borgen til Dagsavisen.

Borgen mener byrådet har forbigått bystyret.

– Det er helt uakseptabelt at byrådet i dialog med staten nedjusterer tallet når et bredt flertall i bystyret har sagt seg villig til å ta et større ansvar for flyktningkrisen. Dette er noe vi vil ta opp i bystyret, sier Borgen.

LES OGSÅ: Frp vil ha lokale folkeavstemninger om Syria-flyktninger

Viser til IMDi

Byrådsleder Stian Berger Røsland avviser at byrådet har bedt om å få ta imot færre flyktninger og viser til at det er IMDi som har fattet vedtaket om at Oslo skal bosette 720 og ikke 811.

Ifølge byrådslederen vil Oslo kommune ta mot flere og ikke færre flyktninger enn planlagt i løpet av de neste fire årene.

– Fra IMDis side har man gått ned i antall flyktninger i 2016 og 2017, og opp i 2018 og 2019. Samlet sett vil Oslo dermed ta mot flere enn det som til nå har ligget i kortene, sier han til Dagsavisen.

Berger Røsland er åpen for at Oslo vil måtte komme til å oppjustere tallet dersom behovet melder seg.

– Oslo kommune har tradisjon for å imøtekomme de forespørslene som kommer fra IMDi, og vi er åpne for at det kan komme flere forespørsler i tida framover, sier han.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!