Nyheter

Byrådet snur

Nå kan ikke lenger byrådet og kommunale foretak jobbe i det skjulte.

Bilde 1 av 2

Oslo kommune har praktisert hemmelighold og ikke gjort kjent når kommunale foretaksstyrer har sine møter, og hva som skal behandles.

– Jeg sier at Oslo kommune er blant landets mest lukkede kommuner. Jeg tror vel at forsvarets ledelse er bedre på åpenhet enn Oslo kommune, sier Ivar Johansen (SV) som sitter i bystyrets finanskomité.

Åpne dokumenter

Stortinget har vedtatt at styremøter og saksdokumentene i kommunale foretak skal være åpne. Men kommunale foretak i Oslo har, med byrådslederens støtte, praktisert hemmelighold og tviholdt på den ulovlige praksisen med ingen aktiv offentliggjøring verken av møtedatoer eller saksdokumentene.

Etter initiativ fra Ivar Johansen (SV) i finanskomiteen i Oslo bystyre, bøyer byrådslederen nå av og avslutter hemmeligholdet.

Innenfor loven

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H). mener de har holdt seg innenfor loven med sin praksis.

– Hvorfor har dere tillatt hemmelighold i kommunale foretak?

– Det er nok slik at det er innenfor det som er lovverket knyttet til dette. Det som er spørsmålet er om man her kunne gå lenger enn det loven legger til rette for. Det er nok i tråd med det Stortinget mente, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

– Er dette et politisk tap for dere?

– Absolutt ikke, sier byrådslederen.

I et notat til bystyrets finanskomité konkluderes det slik: «Byråden vil nå be eiendomsforetakene, herunder foretaket for kultur- og idrettsbygg fra 01.07.2015, om at også de gjør sine møter kjent på en hensiktsmessig måte på hjemmesidene.» Dermed er det klart at Oslo innbyggere nå skal få mer innsyn.

Flertall mot åpenhet

Flertallet i Oslo bystyre gikk derimot imot åpenhet, men Stortinget ville det annerledes. Dog var ikke byrådet villig til å bøye av og fortsatte praksisen. Dermed forble sakslister og møteinnkallelser hemmelige.

Store verdier

Ivar Johansen påpeker at hvordan vi forvalter fellesskapets ressurser ikke på noen måte kan sammenlignes med ens private økonomi og at det er et demokratisk problem om innbyggerne ikke får innsyn i hvordan disse forvaltes.

– Det er store verdier i undervinsningsektoren, for eksempel. Utbygging av skoler og boligbygging representerer hver for seg store verdier, sier Johansen.

Han har selv tatt opp byrådets praksis med hemmelighold av møteinnkallinger og referater med kommunaldepartementet.

– Der sier politisk ledelse at intensjonen hele tida har vært at dette også skulle omfatte kommunale foretak. Nå har altså byrådslederen skjønt dette og snudd, sier Johansen.

Problemstillingen har altså vært at styremøtene er åpne, men alle foretakene, med et unntak: Oslo Havn, unngår å fortelle offentligheten når styremøtene skal være. De har dessuten samtidig unngått å fortelle hvilke saker som skal behandles. Denne praksisen blir det nå slutt på.