Nyheter

Avviser advarsler om farlig luft

Helsefarlig luft er «ikke store problemet» i Oslo, mener Frps Carl I. Hagen.

Bilde 1 av 2

– Lufta er bedre enn for 30 år siden. La oss ikke overdrive disse problemene.

Slik var Hagens respons da han ble spurt om sitt syn på luftkvaliteten i Oslo, da valgkampen ble innledet i går med et frokostmøte på Litteraturhuset.

Temaet var Oslos miljøframtid og seks partier stilte med sine toppkandidater. Blant dem var Aps ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl, som avdekket et helt annet syn på luftkvaliteten i Oslo enn Hagen.

– 300 av 365 dager er det farlig luft i Oslo, sa hun.

Hagen kvitterte med at det kun var 3-4 overskridelser av de tillatte grenseverdiene i fjor, men han fikk fort passet påskrevet av SVs Marianne Borgen.

– Det er ikke noe nytt at Frp ikke tror på forskning.

Les også: Sier ja til lavutslippssoner

Les også: – Biltrafikken må ned

Norge erkjenner brudd

Det som er hevet over enhver tvil, er at oslolufta, ikke minst på grunn av massiv biltrafikk, er dårlig nok til at Oslo har fått EFTAS overvåkingsorgan ESA på nakken. Det samme er tilfellet for flere andre norske storbyer. Norge, ved regjeringen, har erkjent brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv, etter å ha blitt stevnet for dette. Dermed kan det ende med at Norge blir straffet av EFTA-domstolen.

– Norge hadde frist til den 27. april til å gi tilsvar i saken mot Norge for brudd på luftkvalitetsdirektivet. Tilsvar ble inngitt innen fristen. Norge erkjenner i tilsvaret i all hovedsak de forhold ESA i stevningen påpeker at utgjør brudd på direktivet.

Det skriver kommunikasjonssjef Jon Berg i Klima- og miljødepartementet i en epost til Dagsavisen.

– Norge har også i tidligere korrespondanse med ESA langt på vei erkjent at både overskridelser av grenseverdiene samt mangelfulle tiltaksutredninger, utgjør brudd på direktivets krav, tilføyer Berg.

– Byen kveles

8. mai skrev Dagsavisen at Oslo i etterkant av ESA-stevningen, har utarbeidet en handlingsplan for lokal luftkvalitet, etter pålegg fra Miljødirektoratet. Men selv om det nå er politisk flertall for mange tiltak som skal bidra til mindre forurensende biltrafikk og dermed bedre luftkvalitet, er det fortsatt stor uenighet om det Naturvernforbundet betrakter som kanskje den største miljø- og klimatrusselen i hovedstadsområdet: den planlagte utbyggingen av E18 gjennom Asker og Bærum, den såkalte Vestkorridoren.

– Noe må gjøres med E18, ellers vil biltrafikken inn til Oslo øke med 50 prosent og byen kveles av luftforurensning, sa Naturvernforbundet leder, Lars Haltbrekken, under sin innledning på gårsdagens frokostmøte.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, mener Naturvernforbundet at det er nødvendig å skrinlegge E18-utbyggingen. I stedet for å stimulere til mer biltrafikk, vil miljøorganisasjonen gjøre det stikk motsatte ved umiddelbart å endre ett av dagens tre felt til et rent kollektivfelt. Et av de andre feltene bør bli miljøfelt for elbiler, samkjøring og nyttetrafikk, mener Naturvernforbundet.

Les også: Elendig luft i Oslo

– Rart av Bøhler å kreve dette nå

– Absurd og crazy

Det samme ønsker nå Ap, men da samferdsels- og miljøkomiteen behandlet deres forslag om dette, var det bare SV som stemte for. Alle de andre partiene stemte imot egne kollektiv- og miljøfelt på E18.

I går ble Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland konfrontert med dette.

– Vi stemte imot fordi vi trenger et fungerende transportsystem. Det ville ha brutt sammen, argumenterte Røsland.

Røsland er likevel for en slanking av E18-utbyggingen. Det innebærer at han ønsker en veiutbygging som ikke fører til mer biltrafikk inn til Oslo.

Samtidig er Oslo avhengig av biltrafikken, påpekte byråd for samferdsel og miljø, Guri Melby (V).

– Bompengeinntektene vil finansiere 80 prosent av kollektivtiltakene de neste fire årene, opplyste hun.

Det fikk De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg til å reagere.

– Det er absurd at bompenger finansierer kollektivtiltak, uttalte hun.

– At vi er avhengig av økt biltrafikk for å kunne bygge ny T-banetunnel er «crazy», fulgte SVs Marianne Borgen opp.

Carl I. Hagen så nok en gang noe annerledes på saken.

– Det er galt å ta penger fra dem som kjører vanlige biler for å finansiere kollektivtrafikken. Vi burde heller brukt dem til å bygge nye veier.

Les også: Dødelig luft i Oslo

Nyeste fra Dagsavisen.no: