Nyheter

Bytter ut stoppeklokka

Fire Oslo-bydeler bytter nå ut stoppeklokke-omsorg med en tillitsreform der ansatte selv får vurdere hjelpebehov og bestemme tidsbruk.

Ansatte i hjemmetjenesten i fem bydeler i Oslo er med i et prøveprosjekt der de i større grad skal få bruke sitt eget skjønn til å gi hjelp etter behov. ILLUSTRASJONSFOTO: HILDE LILLEJORD

Oslo kommune er dermed blant de første i landet til å prøve ut en ny måte å organisere arbeidet på der kontroll erstattes av tillit, og der de ansatte selv får gjøre de faglige vurderingene.

Bakteppet er en økende frustrasjon i offentlig sektor der så vel sykepleiere og omsorgsarbeidere, som lærere og barnehagepedagoger forteller hvordan høyt arbeidspress, dokumentasjonskrav, rapportering og detaljstyring spiser opp tida deres – tid de gjerne skulle brukt på menneskene som trenger dem.

I november vedtok Oslo bystyre enstemmig å innføre tillitsreformen som en prøveordning i utvalgte bydeler etter initiativ fra SV.

Nylig ble bydel Grorud, Ullern, Gamle Oslo og Østensjø valgt ut som spydspisser i prosjektet som innebærer at de ansatte i hjemmetjenesten får tilbake kontrollen over egen arbeidshverdag.

Håper på gevinst

– Dette er et utrolig spennende prosjekt å få være med på. Vi ønsker å være innovative og prøve ut nye ting. Foreløpig er vi helt i startgropa, og går snart i gang med arbeidet med å se hvordan tillitsmodellen kan tilpasses vår hverdag, sier Marit Jansen, bydelsdirektør i Bydel Grorud.

Hun synes erfaringene fra Danmark og Nederland virker lovende.

– Det ser ut til at både brukere og ansatte er mer fornøyd enn før. Vi håper selvsagt å se den samme gevinsten hos oss, sier Jansen.

Forrige uke sa økonomiprofessor Kalle Moene, en av landets fremste samfunnsøkonomer, at kontroll og rapportering fratar Norge skaperkraft, men at han tror det kommer en motreaksjon.

– Politiske partier som tenker nøye gjennom dette kan score godt i framtidige valg, sa Moene til Dagsavisen.

Nå varsler SV-leder Audun Lysbakken at tillitsreformen får en sentral plass under partiets landsmøte som starter fredag 13. mars.

Eksportvare

– Dette blir en viktig valgkampsak for oss i mange kommuner fram mot høstens lokalvalg. Det var SV som i fjor lanserte tillitsmodellen. Vårt håp er at den vil spre seg til andre deler av landet og til flere sektorer – deriblant skole, sier Lysbakken.

– Dersom vi stopper stoppeklokkene og stoler mer på det faglige skjønnet til pleierne, kan vi få en eldreomsorg som er mye mer tilpasset de eldres behov, legger han til.

Etter at danskene gjennomførte et pilotprosjekt med tillitsmodellen i hjemmesykepleien i 2012, har erfaringene vært så positive at modellen nå brukes i store deler av omsorgssektoren i København. I et intervju med Fagbladet i fjor, uttalte omsorgsbyråd Ninna Thomsen blant annet:

– Det gir de ansatte større fleksibilitet, i tillegg til at vi sparer mye tid fordi vi slipper å rapportere. Da kan de ansatte heller bruke tida og ressursene på faget sitt og selv gjøre faglige vurderinger.

– Stjeler altfor mye tid

– Vi må ta et oppgjør med forestillingen om at bare ting er dokumentert, er det greit.

Det sier Ap-nestleder Helga Pedersen, som vil gi ansattes faglige vurderinger større plass.

– Når man snakker med folk i offentlig sektor kommer stadig det samme opp; skjemaer og dokumentasjon stjeler altfor mye tid, framholder Pedersen.

I likhet med SV mener hun Norge bør se til København der overrapportering og stoppeklokkebruk er byttet ut med tillit til de ansatte i omsorgssektoren.

– Poenget var ikke at ansatte ble kontrollert mindre enn før, men de ble kontrollert på en helt annen måte. Det ble bygd opp sterke fagteam som selv fikk lage gode planer. Effekten i etterkant var at det etablerte seg en slags naturlig selvjustis, der folk tok ansvar ved å kikke hverandre over skuldra, forklarer Pedersen.