Nyheter

Løkka krever bystatus

KLASSEDELT BY: Med sine drøyt 52.000 innbyggere, ville Grünerløkka vært Norges niende største by, etter Kristiansand og foran Tønsberg. Nå «krever» bydelsutvalgsleder Per Østvold (SV), at «Løkka» løsrives fra Oslo.

Da Per Østvold våknet opp fredag morgen og leste at Skottland sa nei til å løsrive seg fra resten av Storbritannia, kom ideen om å gjøre Grünerløkka til egen by.

«Nå er vi lei av å bli styrt av den borgerlige vestkant-fiffen i byrådet i Oslo», skrev Østvold på Facebook.

- Facebookmeldingen jeg la ut var humoristisk ment, men ut ifra de mange tilbakemeldingene jeg fikk, synes folk det er en god idé, humrer Østvold.

Levende bydel

Grünerløkka er en av de mest leverne bydelen i Oslo, og har det aller meste. Noe folk også setter pris på, og som gjør Grünerløkka til en attraktiv bydel å bosette seg i.

Ikke minst for småbarnsforeldre som barnevogntrengselen utenfor de mange kafeene tydelig viser.

- Jeg tror vi hadde greid oss veldig bra som by, sier Per Østvold til Dagsavisen og blir alvorlig.

- Det du ser av Grünerløkka her, er det beste av «Løkka». Men det er så mye mer, og forskjellene mellom øst og vest er store. Oslo er like klassedelt som på 50-tallet. Det at nesten alle sosialboliger er lagt i de tre bydelene i Oslo indre øst bidrar til å sementere skjevhetene i Oslo. Store komplekser med sosialboliger fører til at mange barn aldri opplever en annen virkelighet enn sosialhjelp, rus og psykiatri. Også vestkanten må ta et ansvar for byens fattige. Nye sosialboliger må legges på vestkanten, sier Østvold.

Trives

De aller fleste trives med å bo i Oslo. Undersøkelser viser at dette gjelder 90 prosent. Kanskje ikke så rart at Oslo har vokst med 20 prosent siden 2000.

- Dette er ikke hele sannheten. Oslo er en delt by. Det er ikke alle som har det like godt. Oslo har mange fattige og arbeidsløse. Mange mangler tilfredsstillende bolig. Felles for de fleste av disse mange, er at de er bosatt på østkanten. I vår bydel søker folk etter hjemmetjenester tidlig i 60-årene. På vestkanten bor de hjemme til langt opp i 90-årene, sier Østvold.

- Mange flere unge faller ut av videregående skole i øst enn i vest - ofte med fatale følger for resten av livsløpet. I gjennomsnitt har østkanten høyere sykefravær, høyere arbeidsledighet, lavere utdanning, flere samlivsbrudd, flere sosialklienter, flere barnevernssaker, flere barn med dårlig tannhelse og dårligere skolekarakterer enn de som bor på vestkanten. Fortsatt lever folk på Ullern i gjennomsnittlig ni år lenger enn de som bor på Sagene, sier han.

Østkantkonferanse

Om en snau måned, 17. og 18. oktober skal Grünerløkka SV avholde en østkantkonferanse hvor fokus blir på skillet mellom øst og vest og hva som kan gjøre for å minske skillet.

- Dette blir startskuddet for et folkeopprør mot det klassedelte Oslo. Nå må vi fravriste de borgerlige makten i Oslo. Vi må samle kreftene. Mitt signal til Arbeiderpartiet i Oslo er at Oslo må innføre en solidarisk eiendomsskatt. Det er ikke noe poeng i å ta makta i Oslo hvis vi må fortsette den borgerlige kuttpolitikken. Bare i vår bydel har vi måttet kutte budsjettene med nesten 63 millioner kroner fra 2004. Det har gått hardt utover velferdstilbudene. Vi trenger 2-3 milliarder i økte inntekter til en Oslo-satsing på økt velferd, sier BU-leder Østvold.

tom.vestreng@dagsavisen.no