Nyheter

Miljøhovedstad med mangler

MILJØ: Luftkvaliteten er for dårlig, vannforbruket for høyt, rensekapasiteten for kloakk er sprengt og syklistene sliter. Likevel kan Oslo bli europeisk miljøhovedstad.

Juryen i konkurransen European Green Capital, som arrangeres av EU, har nemlig rangert Oslo som beste by av de fem kandidatene som har nådd finalen. Vinneren blir kåret i København i dag.

- Noe av grunnen til at vi har søkt om å få bli europeisk miljøhovedstad i 2016, er at vi ønsker å pushe oss selv til å bli bedre, også på de områdene vi i dag ikke er så gode, sier Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel, til Dagsavisen.

- Hvis Oslo blir europeisk miljøhovedstad i 2016, vil jeg bruke dette som en brekkstang til å få fattet viktige beslutninger, men også som en deadline for å få gjennomført ting, tilføyer hun.

Det er nok å ta fatt i for byråden, viser Dagsavisens gjennomgang av tingenes tilstand. Foruten Oslo har Essen, Ljubljana, Nijmegen og Umeå nådd finalen. Byene er blitt vurdert ut fra tolv kategorier. Oslo har fått toppscore i halvparten av dem. Essen, som er vurdert til å være nest beste by, får toppscore i bare to kategorier.

Juryen gir Oslo full uttelling blant annet i kategorien «local transport». Forklaringen på det er ikke minst et godt kollektivtilbud som har ført til at bare 35 prosent av reisene nå gjennomføres med bil, mot 45 prosent i 2005.

Mangler 400 km sykkelvei

Men alt er ikke fryd og gammen. Det er ikke lenge siden Rune Gjøs, direktør for kommunens sykkelprosjekt, uttalte til Aftenposten at «vi har ikke lykkes med å bygge et sykkelveinett som oppleves godt nok». Kommunens sykkelstrategi tilsier derfor at det er nødvendig å bygge nær 400 nye kilometer med sykkelvei i tillegg til de 180 kilometerne som allerede eksisterer.

Oslo rangeres også på topp når det gjelder avfallshåndtering, i konkurransen om å bli europeisk miljøhovedstad. Dette begrunnes blant annet med:

* Omfattende kildesortering.

* Byggingen av verdens største optiske sorteringsanlegg for avfall på Haraldsrud.

* Biogassanlegget på Nes.

* Et mer moderne forbrenningsanlegg på Klemetsrud.

For dårlig luft til 2025?

Men som Dagsavisen nylig skrev, er kommunens egne etater og virksomheter dårlige til å kildesortere.

Oslo blir også tildelt toppkarakteren 1 i kategorien luftkvalitet, noe som nok overrasker mange, ikke minst astmatikerne blant oss. Så sent som i mars ble det kjent at ESA, EFTAs overvåkingsorgan, mente luftforurensningen i mange norske byer, deriblant Oslo, var farlig høy. Selv om det er blitt iverksatt tiltak, tror ikke ESA at forurensningsnivået i Oslo vil være nede på et akseptabelt nivå før i 2025, ifølge NTB.

Sløser med vann

Kategoriene hvor Oslo får dårligst uttelling i konkurransen, har med vann å gjøre. Blant annet er det slik at kapasiteten til Bekkelaget renseanlegg er sprengt. Det har ført til ulovlig høye utslipp av både nitrogen og fosfor. Fylkesmannen har truet med tvangsmulkt.

Oslos innbyggerne bruker også mer vann enn de bør gjøre.

- I dag bruker hver innbygger 160 liter vann i døgnet. Flere byer i Europa er nede på 100 liter om dagen, uttalte Per Kristiansen, direktør i vann- og avløpsetaten til Klassekampen så sent som fredag.

Guri Melby mener det høye vannforbruket «er Oslos andre virkelig svake punkt».

- Mange tror at vann er en ubegrenset ressurs, men det er det ikke. Vi må nå jobbe for å øke bevisstheten om dette, sier hun.

Det første svake punktet, kapasiteten til Bekkelaget renseanlegg, er kommunen allerede i ferd med å gjøre noe med, etter at det kom på plass en første tilleggsbevilgning til utvidelser av anlegget i desember i fjor.

- Ikke nok til kollektiv

Abdullah Alsabeehg, miljø- og samferdselspolitisk talsmann for Oslo Ap, synes det generelt sett gjøres en god jobb på miljøfronten i Oslo.

- Men vi er ikke i mål når det gjelder kollektivtilbudet. Vi må derfor reforhandle Oslopakke 3 for å sikre penger til en ny T-banetunnel under sentrum, sier Alsabeehg.

- Vi må prioritere midler til kollektivtrafikken, samstemmer Melby.

- Men det er også viktig å minne om at av de midlene i Oslopakke 3 som skal brukes i Oslo de neste fire årene, skal 79 prosent brukes på kollektivtiltak. I de første Oslopakkene ble nesten alt brukt til bygging og drift av veier, påpeker hun.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Fortjener Oslo tittelen?

Line Woxen (36)

Et uforbeholdent ja, med mange utropstegn etter! Det er svært mange gode intensjoner i denne byen, blant annet det at man skal tilbakeføre vannkanten til fotgjengerne ved havnepromenaden. Vi får virkelig verdens fineste promenade. Selvfølgelig må også politikerne modnes på enkelte områder, men vi kommer ikke noen vei hvis vi ikke tror på det selv!

Finn Sjølie (63)

Jeg ville ikke klappet meg selv på skulderen før vi gjør mer for syklistene. Som aktiv syklist mener jeg at tilbudet fortsatt ikke er brukbart. Og til tross for at politikerne snakker mye om forbedring av sykkelveinettet, så ser jeg lite handling. Lær av København!

Sara Mauritzen (16)

Jeg vet ikke om den tildelingen er helt fortjent. Selv om jeg synes byen legger opp til at folk tar gode miljøvalg, synes jeg ikke Oslo-beboerne selv tar nok ansvar. Det er ganske mye forsøpling rundt om i byen.

Fredrik Bull (25)

Tja, den er vel kanskje til dels fortjent. Jeg kommer fra Bergen, og ut ifra mine erfaringer derfra så har Bergen mye å lære av Oslo, for eksempel  når det kommer til bysyklene.