Flere titalls telt er blitt satt opp inne i bygget. FOTO: DAGSAVISEN

Her skal flyktningene tas imot

Slik ser det ut i det gamle Smart Club-bygget som skal bli Norges nye mottakssenter for asylsøkere.

Av: Nina Johnsrud , Kristin Fredriksen og Kjersti Thea Strømnes

Se flere bilder i bildeserien over!

Det nye senteret i de gamle butikklokalene til Smart Club skal ta over for Politiets Utlendingenhets mottak på Tøyen  i Oslo sentrum. Lokalene på Tøyen har lenge vært på bristepunktet og har siden Dagsavisen satte søkelys på forholdene i sommer blitt møtt med massiv kritikk.I september kom 4.904 asylsøkere til Norge, og de fleste må innom PU på Tøyen for å registreres. Der har frivillige stått på for å gi asylsøkerne mat og klær. De store hjelpeorganisasjonene og frivillige har imange uker slått alarm rundt forholdene for flyktninger som kommer til Oslo. Hjelpeorganisasjonene reagerer blant annet på at mindreårige må sove ute fordi de møter stengte dører hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Det store flertallet av dem som er registrert av PU de siste ukene oppgir å være fra Syria, Irak, Eritrea og Afghanistan.

14 telt

Nå skal flyktningene bli møtt i det 8.000 kvadratmeter store Smart Club-lokalene som skal huse flyktningene vasket ned.

Megabygget vil kunne innkvartere 1.000 asylsøkere per døgn. Meningen er at nyankomne voksne og barnefamilier skal innlosjeres her, men kun over kort tid. Enslige mindreårige skal til Refstad ankomstmottak i Oslo.

– Politiets utlendingsenhet foretar registrering av asylsøkerne på ankomstsenteret. Det vil kunne ha en registreringskapasitet på maks 500 personer i døgnet. En del asylsøkere vil flyttes direkte til ordinære mottak herfra, mens andre må innom PU på Tøyen for å fullføre registreringen, sier presserådgiver John Olav Kroken i Utlendingsdirektoratet.
Han opplyser at lokale helsetjenesten vil være til stede med både et akutthelsetilbud og andre nødvendige helsetjenester. Tuberkulose-undersøkelser andre helseundersøkelser som ikke kan vente, som smittevern vil bli gjennomført på senteret. Som på  andre mottak vil asylsøkerne få alle  måltider servert inne på selve senteret. Klær og bagasje skal fryses ned i containere på utsiden – og beboerne får utdelt enkle klespakker fra UDI.

–  Vi ser fortsatt etter en driftsoperatør. Sivilforsvaret driver ankomstsenteret den første tiden, sier Kroken.
Torsdag 1. oktober begynte arbeidet med å sette opp telt, bygge forskriftsmessige nødutganger, gipse vegger og bygge trapp. Utenfor står toaletter allerede klare. Ti 90 kvadratmeter store telt med sengeplasser til 40 personer blir nå montert, i tillegg til 14 telt med 20 sengeplasser i hver. Det skal også køyesenger opp langs ytterveggene. Ankomstsenteret vil tidlig kunne tas i bruk neste uke, opplyser UDI.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Sivilforsvaret har rigget

Det er Østfolds sivilforsvar som har hatt ansvaret for å sette opp teltene med innredning. De har fått støtte av sivilforsvaret i nabofylkene, samt Norwegian Support Team, som har bred erfaring med å sette opp teltleirer i utlandet. I Østfold er sivilforsmannskap kalt inn, og til sammen har over 100 personer ha hjulpet til.

Etter planen skal flyktningene som ankommer først registreres, og deretter videre til helsesjekk før de henvises til teltområdet.

Coop Norge la ned Smart Club i Råde for snart to år siden. De fikk ikke til lønnsom drift.Leiesummen UDI betaler eieren Jonsten Råde AS er cirka 11 millioner kroner i året. Kontrakten er på tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år i tre omganger, opplyser UDI til Dagsavisen.