Raymond Johansens uttalelser om å få flere kjente profiler inn på stortingslistene, har falt i dårlig jord i Oslo Ap.

Grasrota i Ap opprørt over uttalelser fra Raymond Johansen

Raymond Johansen ville åpne opp nominasjonsprosessen i Oslo Ap. Men partiet sier nå nei til å ta i bruk en medlemsundersøkelse i prosessen.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

I sommer sa byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen at han er bekymret på politikkens vegne når det gjelder partienes nominasjonsprosesser.

«Du kan på en måte blåse i folk og velgere hvis du greier å overbevise nok lokallag og noen fraksjoner, slik at du blir nominert. Det blir mer et spill. Det blir så introvert» sa Johansen, som mente det ville vært positivt å få flere kjente profiler inn på listene.

Utspillet har vakt harme på grasrota i Oslo Ap.

Tirsdag begynner Oslo Ap nominasjonsprosessen til neste års stortingsvalg. Kilder Dagsavisen har snakket med, er opprørt fordi de mener Johansens uttalelser er føringer om hvem som bør stå på listen, og hvordan dette skal gjennomføres.

Les også: Bekymret på politikkens vegne

Forslag avvist

Tanken på at kjente folk skal få forrang framfor mindre kjente partitravere på stortingslista, har falt i dårlig jord hos flere. «Dumt og plumpt» og «dårlig dømmekraft» er uttrykk som brukes om Johansens resonnement.

I samme intervju med Dagsavisen ymtet Johansen frempå at nominasjonsprosessen i Oslo Ap må åpnes fram, og trakk fram uravstemning som en måte å få det til på.

På et møte i partistyret i Oslo Ap på mandag denne uka, lå et forslag om en medlemsundersøkelse på bordet. En slik undersøkelse innebærer at hele fylkeslagets medlemsmasse skulle fritt fremme kandidater til stortingslista.

Forslaget ble blankt avvist.

– Vi hadde en diskusjon om ulike måter å ha en medlemsundersøkelse på, men kom fram til at vi ikke gjennomfører dette i denne nominasjonen, sier lederen av Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dårlig erfaring

Enkelte kilder Dagsavisen har snakket med, mener motstanden mot forslaget henger sammen med irritasjonen over Johansens utspill.

Jacobsen, som la fram forslaget, avviser dette. Han viser til at Oslo Ap gjennomførte medlemsundersøkelser før nominasjonen til kommunevalget i 2015, med blandet erfaring: Få nye navn kom på bordet og de mest profilerte navnene fikk flest kryss.

– Det var ulike oppfatninger rundt det Johansen sa. Men at vi ikke skal ha en medlemsundersøkelse, henger sammen med at det forrige partistyret, som hadde undersøkelsen i 2014, mente vi ikke burde gjøre det igjen denne gangen, sier Jacobsen.

Han sier at medlemmene i Oslo Ap som ønsker å påvirke nominasjonen, har mulighet til det ved å møte opp på medlemsmøtene i lokallagene til høsten.

– Alle som vil være med på å påvirke stortingslista, kan altså delta i lokalt lagsarbeid, sier Jacobsen.

Les også: – Snakk for deg selv, Raymond

Overraska

Raymond Johansen selv sier han ikke var kjent med reaksjonene rundt hans utspill.

– Nå ble jeg overrasket, fordi jeg utelukkende har fått positive tilbakemeldinger fra nær og fjern på mitt initiativ til å løfte debatten om behovet for å åpne opp partiene, og nominasjonsprosessene. Jeg stiller meg derfor undrende til disse anonyme kildene. Snarere tvert imot understreker de mitt poeng så lenge de er anonyme, skriver han i en melding til Dagsavisen.