Hanna Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling i Oslo kommune. Hun mener Oslo er på rett vei innen klimavennlige bygg, men anbefaler å ta en titt mot København. FOTO: ARNE OVE BERGO

Slik vil hun bygge klimabyen

Oslo skal vokse eksplosivt de neste årene, og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen vil lage en egen arkitekturpolitikk som sikrer at Oslo blir en klimavennlig storby.

– Jeg tror mange opplever et savn etter å være nærmere naturen, og at folk har et ønske om en urban, men samtidig naturnær by, sier Hanna Marcussen. Hun har akkurat fått flyttet inn i kontoret på Rådhuset, og nå er det hun som skal styre Oslos byutvikling i årene framover.

Og i byrådserklæringen står det klart og tydelig hva som blir en av hennes oppgaver: Oslo skal nemlig få sin egen arkitekturpolitikk.

– Vi har ikke begynt å jobbe konkret helt ennå, men vi har tenkt både på kvalitet og klima og miljø. Oslo er allerede i dag en del av samarbeidet Future Built, som handler om å få til gode forbildeprosjekter og klimasmarte bygg. Det handler om å skape den klimavennlige byen gjennom både materialvalg, krav om energieffektivitet, og i større grad kunne gjenbruke de byggene vi allerede har, sier Marcussen.

LES OGSÅ: Skal forvandle oslofolk fra bilister til bønder i byen

Tiårig samarbeid

Navnet Future Built, kan være verdt å merke seg. Dette er et samarbeid mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for Byggkvalitet og Norske arkitekters landsforbund, om et program som skal gjøre Oslo og omegn mer klimavennlig samtidig som hovedstaden vokser.

Blant forbildeprosjekter i dette programmet er det nye hovedbiblioteket og det nye Munchmuseet i Bjørvika, og en rekke andre bygg.

– Det har skjedd mye spennende i nabolandene våre de siste årene, men det begynner å skje en hel del her også. Jeg tror det er en økende interesse for faktisk å gjøre noe, sier Marcussen. Hun peker på København som et forbilde.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Solceller og grønne tak

– København har en strategi om å stille krav til grønne tak på nye bygg. Grønne tak er viktig for å kunne tilpasse byen de klimaendringene vi vet kommer, blant annet ved at takene bidrar til at vi lettere kan håndtere store nedbørsmengder, slik at ikke alt vannet går ut i avløpsnettet samtidig, sier Marcussen.

Solceller på tak, har vi eksempler på i Oslo allerede, blant annet ved Økern sykehjem.

– Vi må øke ambisjonsnivået for byggene enda mer. Bygging som kommunen selv står for må være plusshus, som produserer energi. Men så er det også mye av boligutbyggingen som private står for, som vi også må stille krav til, sier Marcussen.

– Vil vi se et annerledes Oslo om fem år?

– Ja. Det man vil merke er flere bilfrie arealer, og arkitekturmessig betyr det nye byrom, og områder som kan bli mer attraktive som boligområder. Det blir en transformasjon av byen, sier Marcussen.

– Men: Vi skal ikke sitte her og finne på alle de lure tingene selv. Det er mange spennende fagmiljøer som kan mye om dette, og det er mange tanker ute i arkitektmiljøet. Det blir spennende å få en kontakt med dem, sier hun.

LES OGSÅ: Høyere himmel over hovedstaden