Forbrukertilsynet forlanger svar fra utbyggerne på Ensjø

I 2001 ble boligkjøperne på Ensjø fristet med grønne parker. 18 år senere glimrer de fortsatt med sitt fravær, og konflikten er på Forbrukertilsynets bord.

I sommer skrev Dagsavisen om beboeraksjonen i Ensjøbyen der folk raser over at de ikke får de grøntområdene de ble lovet da de kjøpte leiligheter på prospekt for flere år siden. Årsaken til manglende utbygging er en tvist mellom kommunen og grunneieren som ikke ønsker å avvikle næringsvirksomhet på tomten der parkene var planlagt. Da Dagsavisen snakket med beboerne i sommer uttalte flere at nettopp de store grøntområdene – omtalt som parkdagene – som dominerte de idylliske illustrasjonsbildene i salgsprospektene – var utslagsgivende for at de valgte å kjøpe.

– Det dreier seg konkret om 4.000 markedsførte leiligheter som til sammen er solgt for rundt 20 milliarder kroner. Slik saken fremstår, reiser den spørsmål etter markedsføringsloven, sier Ove Bengt Berg fra beboeraksjonen på Ensjø.

Les også: De kjøpte leilighet med parkutsikt. Nå føler de seg lurt.

Ført bak lyset

– Beboeraksjonen ønsker å legge press på kommunen å få bygget ut grøntområdene i området slik som de ble planlagt i år 2001 og enstemmig ble vedtatt av Oslo bystyre i juni 2007. Derfor valgte vi å klage saken inn for Forbrukertilsynet, sier Berg.

I klagen skriver de: «Boligene er solgt med annonser der parkene er avbildet ferdig utført. Tolv år etter bystyrevedtaket, er det langt fram til parkene vil bli etablert. Sannsynlig tid for ferdige parkdag er neppe før år 2030, om noen gang. Sjelden har så mange, for et så stort beløp, sterkere blitt ført bak lyset av villende reklame.»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Urimelig

Forbrukertilsynets foreløpige vurdering er at forbeholdene som er inntatt i markedsføringen ikke i tilstrekkelig grad informerer forbrukerne om den usikkerhet som er knyttet til de ulike byparkene og parkdagene. Nå har de opprettet sak mot utbyggerne Selvaag Bolig ASA og Ferd Eiendom AS.

I et brev Dagsavisen har fått tilgang til går det tydelig fram at tilsynet mener det er bedrevet villedende reklame der parkdagene dominerer stort i salgsprospektene, og at dette er i strid med markedsføringslovens paragraf 7. Loven forbyr urimelig handelspraksis egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet.

Les også: Beboere på Ensjø plages av nattarbeid

Krever svar

I brevet til utbyggerne skriver Forbrukertilsynet at det de har sett i prospekter og i media oppfatter at det er knyttet stor usikkerhet til parkområdene, og da særlig «Vestre parkdag», som det er uttalt at ikke kan forventes realisert før i 2030. Deres foreløpige vurdering er at forbrukerne er blitt for dårlig informert om den usikkerheten som er knyttet til byparkene og parkdagene. «Særlig gjelder dette når byparkene og parkdagene likevel er betydelig fremhevet i markedsføringen på prosjektets hjemmeside og i prospektet, både i tekst og illustrasjonsbilder» skriver tilsynet. De ber nå utbyggerne om ytterligere opplysninger om parkutbyggingen og når den kan forventes å stå ferdig, før de konkluderer i saken.

Utviklingsdirektør Knut M. Tolo i Ferd Eiendom AS bekrefter at de har mottatt brevet.

–  Vi er absolutt ikke enige i klagen og vil svare tilsynet innen fristen vi har fått. Men vi ønsker ikke å komme med ytteligere kommentarer om saken i media før vi har gitt tilsvar til Forbrukertilsynet, sier Tolo til Dagsavisen.

Utbyggerne har fått frist til fredag 30. august 2019 med å svare.

Les også: Nydalen er en stor betongjungel