– Fire bortkastede år

Oslos eldre møter opptil 30 forskjellige ansatte fra hjemmetjenesten på en måned. Det er ikke bra nok, mener både pasientombud og opposisjon.

– Det er ikke den enkelte ansatte som er problemet. Systemet er problemet.

Det sier Oslos pasientombud Anne-Lise Kristensen til Dagsavisen.

– Systemet gjør at det stadig er vikarer. At det er mange innom. At det er usikkert når de kommer. At folk må innrette seg etter tjenestene, og ikke får leve det livet de vil.

Reaksjonen kommer etter Dagsavisens artikkel om hjemmehjelpen i Oslo, som viser at eldre pasienter kan risikere å få hjelp av så mange som 30 forskjellige ansatte hver måned.

– Det er vanskelig å se at det ikke må settes inn strakstiltak overfor denne gruppen pasienter, sier hun.

– En kvinne jeg møtte kan ikke engang bevege seg ut av senga og bort til vinduet uten hjelp. Hun får besøk av hjemmesykepleien to dager i uka, forteller Kristensen.

Sent å varsle opprydning

– Dette har vært fire bortkastede år med byrådet, sier James Stove Lorentzen.

Oslo Høyres helsepolitiker mener Ap ikke har oppnådd stort, selv om eldreomsorgen var en hovedsatsing da de vant valget i 2015.

Siden da har ikke brukerne i hjemmesykepleien fått noe færre ansatte å forholde seg til.

– Det er jo ikke slik som noen tror, at man skal ha en eneste fast pleier. Man må jo få få turnuser til å gå opp. Men at det er for mange i dag, er det ingen tvil om, sier han.

– Byråd Tone Tellevik Dahl varsler opprydning. Men når du har hatt byråden i fire år, så er det litt sent å varsle opprydning nå, sier han.

– Om vi vinner valget skal vi ikke vente fire år før vi starter opprydningen, legger han til.

Oslo Høyre mener bedre organisering, ledelse, tverrfaglighet, og et mer reellt fritt brukervalg er veier til bedre eldreomsorg.

– Erfaringsgrunnlaget vi har viser at de private greier det bedre. De private må strekke seg lengre for å få et godt omdømme. Og den som har best omdømme får flest kunder, sier han.