Klart: Kunnskaps­minister Torbjørn Røe Isaksen sier det må betydelig mislighold til før man kan si opp et barns plass i barnehagen. FOTO: MIMSY MØLLER

– Finnes andre måter

Barnehageeieren sier de følger lovverket, til tross for oppfordringer om å forandre rutinene.

Foreldre i Asperud og Smedbakken barnehager i Oslo føler seg provosert over den private barnehageeieren FUS’ rutiner for å gi inkassovarsel ved manglende betaling ved forfall. Noe de ga klart uttrykk for i Dagsavisen forrige lørdag.

– Jeg kan ikke gå inn og detaljstyre, men jeg vil minne om at det finnes andre måter å kreve inn penger på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Klare regler

Han understreker at han ikke kan kommentere den konkrete saken.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), sa i Dagsavisen i forrige uke at hun oppfordret FUS-barnehagene til å endre praksisen. Kunnskapsministeren sier at reglene er klare og at det må et betydelig mislighold til før man går til det skritt å si opp et barn.

I et brev fra Kunnskapsdepartementet til Marianne Borgen (SV), datert 8. april i år, står følgende:

«Utestående oppholdsbetaling kan føre til at barnehageplassen blir sagt opp når det foreligger vesentlig mislighold, jf. barnehageforskriften § 12.

Det legges til grunn at utestående oppholdsbetaling for tre måneder og mer må regnes som vesentlig mislighold. Barn vil derfor fortsatt kunne miste barnehageplassen som følge av vesentlig misligholdt oppholdsbetaling.»

LES OGSÅ: Kaster ut barn

– Andre måter

Styreleder Eli Sævareid i FUS deler ikke foreldrenes oppfattelse av måten de krever inn manglende betaling på.

– Vi følger dagens lovverk. Andre måter å kreve inn penger på – ja, det stemmer, at det finnes – men det medfører ytterligere økte kostnader, som den foresatte dette gjelder vil måtte betale. Jeg ønsker å gjenta at det ikke er snilt og omsorgsfullt og ikke hjelper den foresatte. Vi har ikke kastet ut noen barn fordi foresatte med lav inntekt ikke klarer å betale, skriver Eli Sævareid i en E-post til Dagsavisen.

– Dette gjelder altså totalt tre–fire foresatte på de to barnehagene til sammen. For personer som ikke kan betale selv, finnes det i dag en rekke ordninger som den enkelte barnehage kan veilede foresatte med slik at de får hjelp av barnehagen, sier Sævareid.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!