FRISTED: Leder av Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen, ønsker et eget fristed for rusmiljøet i Oslo. Men byråd Tone Tellevik Dahl sier blankt nei.

Får blankt nei til fristed for rusmisbrukere ved Akerselva

– Dette er et forslag vi ikke vil gå inn for, fastslår byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap).

I onsdagens Dagsavisen gikk leder av Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen ut og foreslo å etablere et fristed for rusmisbrukere ved Elgsletta, langs Akerselva ved Hausmann bru. Et forslag som Frps bystyrerepresentant, og helsepolitiske talsperson, Aina Stenersen støtter store deler av.

Men byråd Tone Tellevik Dahl har lite sans for forslaget.

– Dette er et forslag vi ikke vil gå inn for, sier Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Bakgrunn: Her ønsker Frp og rusmisbruker-talsmann Arild Knutsen et fristed for rusmiljøet

Forsterker problemene

– Erfaringene vi har fra plata – og fra forskningen – sier sitt: en opphopning av rusmisbrukere på ett sted forsterker problemene. Vi vet av erfaring at åpne rusmiljøer også tiltrekker seg kriminalitet, sier Tellevik Dahl.

Byråden sier også at det er i strid med norsk lov å ha lovtomme rom i byen.

– Det blir lettere med bruk, omsetning og rekruttering. Mange kommer inn i en negativ spiral som det er vanskelig å komme seg ut av. Det er nettopp det motsatte av en slik rekrutteringsarena vi legger opp til, med de grepene vi foreslår i rusmeldingen, som jeg legger fram før sommeren. Et viktig og nytt forslag fra byrådet for å motvirke at unge kommer inn i en slik spiral, er at vi sammen med politiet tar initiativ til et pilotprosjekt om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til hjelp ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk for unge under 23 år, sier hun videre.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Møter Knutsen

Tone Tellevik Dahl skal møte Arild Knutsen i neste uke, for å snakke om hvordan få en løsning på rusproblematikken i hovedstaden.

– Det er naivt å tro at vi ikke kommer til å ha rusmisbrukere i Oslo sentrum, men ved å ha en åpen russcene sentralt i Oslo vil flere dra til sentrum for å ruse seg – og for å få hjelp. Vi vil heller tilrettelegge for at de som trenger hjelp med sårpleie, rent brukerutstyr, oppfølging og kontakt med hjelpeapparatet får det lokalt i bydelene, sier byråden.

Les også: Kent har blitt jaget fra sted til sted i 18 år (Dagavisen +)

Velger spredning

– Rusmeldingen har et klart mål om å løse opp de åpne russcenene. Forskning viser at om vi bygger opp gode tilbud ute i bydelene våre – i stedet for å samle alt i sentrum – vil det gi færre rusproblemer. Det har man gjort i andre europeiske storbyer og det har virket veldig bra. Derfor velger vi spredning fremfor konsentrasjon. Dette er en viktig årsak til at vi i rusmeldingen helt tydelig sier at vi skal etablere flere lavterskeltiltak i bydelen. Dette kan være alt fra feltpleie, smittevern og overdoseforebygging, til aktiviteter og sosialhjelp som er lett tilgjengelig.

SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen synes imidlertid at forslaget om et fristed er godt.

– Jeg mener dette er et godt forslag, selv om vi nok må se på plassering. Jeg foreslo overfor bystyret for noen år siden et innendørs værested for de tunge rusavhengige, men fikk ikke flertall, sier Ivar Johansen.

– I en storby som Oslo er vi nødt til å forholde oss til at det er tunge rusavhengige som ikke er behandlingsmotiverte. Vi må sørge for at de får et noenlunde akseptabelt liv. Det er bedre at de er på et fast sted, hvor blant annet sikkerheten for dem selv blir ivaretatt, enn at de jages rundt. Vi ser at de trekker stadig lenger østover, mot boområder i Gamle Oslo og Grünerløkka. Det er særs uheldig, sier Johansen.

Les også: Rydder Brugata: – Det mest kriminelle stedet i landet